Liczba odwiedzin: 499
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #428
Bartholomeus SENGER

Bartholomeus Senger, Dantiscus' step-father, burgher of Gdańsk

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Bartholomeus SENGER

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 3

zachowanych: 3 + zaginionych: 0

1IDL 5560 Bartholomeus SENGER do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1537-03-18
            odebrano 1537-03-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, AAWO, AB, D. 94, k. 31 + f. [2] missed in numbering after f. 32

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 417
Ick do Yuer Ffederlycke Genade tho wethen, dat ... 
2IDL 4507 Bartholomeus SENGER do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1537-08-20
            odebrano 1537-08-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, AAWO, AB, D. 5, k. 48 + f. [1] missed in numbering after f. 48

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 547
Ick do Iwer Genade tho wethen, dat wy ... 
3IDL 3790 Bartholomeus SENGER do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1538-05-22


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, BCz, 1595, s. 1141-1144
Ick do Iwer Fforstlycken Genaden tho wethen, dat ... 

Teksty ze wzmianką o Bartholomeus SENGER

1IDL 4015 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN?], Althausen (Starogród), 1536-04-23
2IDL 4317 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1532-10-15
3IDL 4390 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Braunsberg (Braniewo), 1541-06-09
4IDL 4015 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN?], Althausen (Starogród), 1536-04-23
5IDL 4317 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1532-10-15
6IDL 4390 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Braunsberg (Braniewo), 1541-06-09
7IDL 4015 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN?], Althausen (Starogród), 1536-04-23
8IDL 4317 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1532-10-15
9IDL 4390 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Braunsberg (Braniewo), 1541-06-09
10IDL 4015 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN?], Althausen (Starogród), 1536-04-23
11IDL 4015 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN?], Althausen (Starogród), 1536-04-23
12IDL 4015 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN?], Althausen (Starogród), 1536-04-23
13IDL 4015 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN?], Althausen (Starogród), 1536-04-23
1 IDT   63 Statement of Ioannes DANTISCUS concerning inheritance from Margret SENGER for Simon HANNAU    Heilsberg (Lidzbark Warmiński)    1539-06-06
2 IDT   63 Statement of Ioannes DANTISCUS concerning inheritance from Margret SENGER for Simon HANNAU    Heilsberg (Lidzbark Warmiński)    1539-06-06
3 IDT   63 Statement of Ioannes DANTISCUS concerning inheritance from Margret SENGER for Simon HANNAU    Heilsberg (Lidzbark Warmiński)    1539-06-06