Liczba odwiedzin: 4074
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #563
Hans ABSHAGEN

Hans ABSHAGEN

Osoby związane z Hans ABSHAGEN

Znaleziono: 1


Franz, servant of Hans ABSHAGEN

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Hans ABSHAGEN

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 2

zachowanych: 2 + zaginionych: 0

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL 5567 Hans ABSHAGEN do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1537-04-16
            odebrano 1537-04-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, AAWO, AB, D. 94, k. 45

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 439