Liczba odwiedzin: 16590
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #6
Reynaldus STROZZI

Reynaldus Strozzi, banker; probably a member of Florentine family of Strozzi - one of the major backers of the French Crown

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Reynaldus STROZZI

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 4

zachowanych: 4 + zaginionych: 0

1IDL 1860 Reynaldus STROZZI do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1537-[07]-05
            odebrano [1537]-10-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: hiszpański, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D.131, k. 31
2ekscerpt język: hiszpański, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 32

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 468
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 420, 12

Publikacje:
1Españoles part I, Nr 18, s. 88-89 (in extenso)
2RODRIGUEZ, SKOLIMOWSKA Nr 26, s. 112 (hiszpański regest)
Avn q(ue) aya mucho t(yem)po q(ue) no aya ... 
2IDL 3813 Reynaldus STROZZI do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1537-07-05
            odebrano [1537]-10-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: hiszpański, autograf, BK, 230, s. 263-264
2regest z ekscerptami język: niemiecki, hiszpański, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 615

Publikacje:
1Españoles part I, Nr 18, s. 88-89 (in extenso)
2RODRIGUEZ, SKOLIMOWSKA Nr 26, s. 112 (hiszpański regest)
Avn q(ue) aya mucho t(yem)po q(ue) no aya ... 
3IDL 1789 [Ioannes DANTISCUS] do [Reynaldus STROZZI], Löbau (Lubawa), 1537-11-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 296 (b.p.)

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 71, p. 320-321 (in extenso; angielski regest)
Accepimus hic litteras vestras, quas pro veteri ... 
4IDL 3829 Reynaldus STROZZI do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1538-05-23
            odebrano [1539]-01-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: hiszpański, ręką pisarza, podpis własnoręczny, UUB, H. 154, k. 164

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 105

Publikacje:
1Españoles part I, Nr 34, s. 102 (in extenso)
2RODRIGUEZ, SKOLIMOWSKA Nr 30, s. 116 (hiszpański regest)
Y como del s(eň)or secretario pariente de v(uestra) ... 

Teksty ze wzmianką o Reynaldus STROZZI

1IDL 2969 Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS, Madrid, 1546-06-03
2IDL 2969 Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS, Madrid, 1546-06-03
3IDL 2969 Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS, Madrid, 1546-06-03
4IDL 2969 Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS, Madrid, 1546-06-03