Liczba odwiedzin: 7286
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #636
Giovanni Giacomo AFFATATI

Giovanni Giacomo Affatati (†1535), 1528-1535-04-23 treasurer of Bari, 1534 imprisoned at the behest of Queen Bona Sforza, and died in castle of Pińsk

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Giovanni Giacomo AFFATATI

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL  463 Ioannes DANTISCUS do [Giovanni Giacomo AFFATATI], Bologna, 1530-01-25

Teksty ze wzmianką o Giovanni Giacomo AFFATATI

1IDL 3800 Johann VIOL do Ioannes DANTISCUS, Sannicandro di Bari, 1530-05-16
2IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
3IDL 1011 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1533-10-01
4IDL  515 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-07-18
5IDL  632 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-05-29
6IDL   49 Bona Sforza do [Ioannes DANTISCUS], Cracow, 1531-05-29
7IDL  462 Ioannes DANTISCUS & Cornelis DE SCHEPPER do Piotr TOMICKI, Bologna, 1530-01-25
8IDL  464 Ioannes DANTISCUS do [Jan LEWICKI], Bologna, 1530-01-25
9IDL  566 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Augsburg, 1530-11-29
10IDL  669 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-14
11IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
12IDL  472 Jan Benedyktowicz SOLFA do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-03-13
13IDL  477 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Bologna, 1530-03-17
14IDL 3480 Stanisław BOREK do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-26
15IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
16IDL  486 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-26
17IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
18IDL   49 Bona Sforza do [Ioannes DANTISCUS], Cracow, 1531-05-29
19IDL  462 Ioannes DANTISCUS & Cornelis DE SCHEPPER do Piotr TOMICKI, Bologna, 1530-01-25
20IDL  464 Ioannes DANTISCUS do [Jan LEWICKI], Bologna, 1530-01-25
21IDL  472 Jan Benedyktowicz SOLFA do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-03-13
22IDL  477 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Bologna, 1530-03-17
23IDL  486 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-26
24IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
25IDL  515 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-07-18
26IDL  566 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Augsburg, 1530-11-29
27IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
28IDL  669 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-14
29IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
30IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
31IDL 1011 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1533-10-01
32IDL 3480 Stanisław BOREK do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-26
33IDL 3800 Johann VIOL do Ioannes DANTISCUS, Sannicandro di Bari, 1530-05-16
34IDL   49 Bona Sforza do [Ioannes DANTISCUS], Cracow, 1531-05-29
35IDL  462 Ioannes DANTISCUS & Cornelis DE SCHEPPER do Piotr TOMICKI, Bologna, 1530-01-25
36IDL  464 Ioannes DANTISCUS do [Jan LEWICKI], Bologna, 1530-01-25
37IDL  472 Jan Benedyktowicz SOLFA do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-03-13
38IDL  477 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Bologna, 1530-03-17
39IDL  486 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-26
40IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
41IDL  515 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-07-18
42IDL  566 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Augsburg, 1530-11-29
43IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
44IDL  669 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-14
45IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
46IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
47IDL 1011 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1533-10-01
48IDL 3480 Stanisław BOREK do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-26
49IDL 3800 Johann VIOL do Ioannes DANTISCUS, Sannicandro di Bari, 1530-05-16
50IDL   49 Bona Sforza do [Ioannes DANTISCUS], Cracow, 1531-05-29
51IDL  464 Ioannes DANTISCUS do [Jan LEWICKI], Bologna, 1530-01-25
52IDL  486 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-26
53IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
54IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
55IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
56IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
57IDL 1011 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1533-10-01
58IDL   49 Bona Sforza do [Ioannes DANTISCUS], Cracow, 1531-05-29
59IDL  464 Ioannes DANTISCUS do [Jan LEWICKI], Bologna, 1530-01-25
60IDL  486 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-26
61IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
62IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
63IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
64IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
65IDL 1011 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1533-10-01
66IDL   49 Bona Sforza do [Ioannes DANTISCUS], Cracow, 1531-05-29
67IDL  462 Ioannes DANTISCUS & Cornelis DE SCHEPPER do Piotr TOMICKI, Bologna, 1530-01-25
68IDL  464 Ioannes DANTISCUS do [Jan LEWICKI], Bologna, 1530-01-25
69IDL  472 Jan Benedyktowicz SOLFA do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-03-13
70IDL  477 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Bologna, 1530-03-17
71IDL  486 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-26
72IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
73IDL  515 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-07-18
74IDL  566 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Augsburg, 1530-11-29
75IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
76IDL  632 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-05-29
77IDL  669 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-14
78IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
79IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
80IDL 1011 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1533-10-01
81IDL 3480 Stanisław BOREK do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-26