Liczba odwiedzin: 5682
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #94
Daniel MAUCH

Daniel Mauch (*1504 – †1567), humanist, doctor of both canon and civil law, servant of Georg von Österreich; ennobled in 1530; in the period 1533-1534 studied at the Uniwersity of Louvain

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Daniel MAUCH

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 3

zachowanych: 3 + zaginionych: 0

1IDL 1148 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Hamburg, 1534-04-16
            odebrano [1534]-04-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 132-133

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 540
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 89

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 286, s. 210 (angielski regest)
Ad XVII ante Kalendas Maii reverendus et ... 
2IDL 1205 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-25
            odebrano [1534]-09-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 4, k. 21-22
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 387

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 604

Publikacje:
1AT 16/2 Nr 390, s. 24-26 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 292, s. 227 (angielski regest; ekscerpt)
Sub finem Maii princeps ac dominus meus ... 
3IDL 5607 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-11-01
            odebrano [1537]-02-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 68, k. 101-102

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 340
Etsi Reverendisimae Dominationi Vestrae quod scribam, hoc tempore ... 

Teksty ze wzmianką o Daniel MAUCH

1IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
2IDL 1205 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-25
3IDL 1206 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1534]-07-26
4IDL 1148 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Hamburg, 1534-04-16
5IDL 1148 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Hamburg, 1534-04-16
6IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
7IDL 1205 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-25
8IDL 1206 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1534]-07-26
9IDL 1148 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Hamburg, 1534-04-16
10IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
11IDL 1205 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-25
12IDL 1206 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1534]-07-26
13IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
14IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
15IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
16IDL 1205 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-25
17IDL 1206 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1534]-07-26
18IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
19IDL 1205 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-25
20IDL 1206 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1534]-07-26
21IDL 1148 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Hamburg, 1534-04-16
22IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
23IDL 1205 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-25
24IDL 1206 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1534]-07-26