Liczba odwiedzin: 10302
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 5

B. Oss.
1 IDS 16979 IDL 142   B. Ossol., 176/II, k. 101r-103r (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 16989 IDL 146   B. Ossol., 176/II, k. 103v-104v (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 16952 IDL 133   B. Ossol., 176/II, k. 12r-14r (łacina kopia, XVI w.)
4 IDS 16957 IDL 134   B. Ossol., 176/II, k. 14r-v (łacina kopia, XVI w.)
5 IDS 16942 IDL 128   B. Ossol., 176/II, k. 15r (łacina kopia, XVI w.)