Liczba odwiedzin: 964
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 3

BCz
1 IDS 18251 IDL 529   BCz, 265, Nr 175, s. 322-323 (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 18259 IDL 530   BCz, 265, Nr 197, s. 352-354 (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 23459 IDL 361   BCz, 265, Nr 198, s. 355-356 (łacina kopia, XVI w.)