Liczba odwiedzin: 2929
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

AAWO
1 IDS 19351 IDL 944   AAWO, AB, D. 63, k. 1-2 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
2 IDS 19094 IDL 846   AAWO, AB, D. 63, k. 22 (łacina czystopis autograf, XVI w.)