Liczba odwiedzin: 4013
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 1

BHA
1 IDS 19169 IDL 875   BHA, Kurbayern Aeußeres Archiv, 1971, k. 327-328 (niemiecki czystopis autograf, XVI w.)