Liczba odwiedzin: 2129
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 1

BNW
1 IDS 17248 IDL 232   BNW, BOZ, 2053, TG 25, Nr 3060, k. 39r-45v (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)