Liczba odwiedzin: 4327
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 5

1 IDS 25581 IDT 238   BJ, 6554, s. 233-238 (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 25863 BJ, 6554, s. 703 (c.p.) (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 25765 BJ, 6554, s. 703-704 (kopia)
4 IDS 25868 BJ, 6554, s. 703-704 (łacina kopia, XVI w.)
5 IDS 25680 BJ, 6554, s. 703-704 (kopia)