Liczba odwiedzin: 2811
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

1 IDS 26341 IDT 699   BNW, BOZ, 2053, TG 18, Nr 2182, k. 139-140 (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
2 IDS 26371 IDT 130   BNW, BOZ, 2053, TG 18, Nr 2243, k. 235r-v (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)