Liczba odwiedzin: 18763
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 12

APG
1 IDS 16592 IDL 6128  APG, 300, 27, 16, k. 7r-v (niemiecki kopia kancelaryjna)
2 IDS 16285 IDL 5970  APG, 300, 27, 16, k. 16r-17r (niemiecki kopia kancelaryjna)
3 IDS 16288 IDL 5971  APG, 300, 27, 16, k. 17r-v (niemiecki kopia kancelaryjna)
4 IDS 21624 IDL 2201  APG, 300, 27, 16, k. 44v-46r (niemiecki kopia kancelaryjna)
5 IDS 16593 IDL 6129  APG, 300, 27, 16, k. 87r-v (niemiecki kopia kancelaryjna)
6 IDS 16298 IDL 5976  APG, 300, 27, 16, k. 94v-97r (niemiecki kopia kancelaryjna)
7 IDS 16594 IDL 6130  APG, 300, 27, 16, k. 104v-105v (niemiecki kopia kancelaryjna)
8 IDS 16595 IDL 6131  APG, 300, 27, 16, k. 106v-107r (niemiecki kopia kancelaryjna)
9 IDS 22841 IDL 3157  APG, 300, 27, 16, k. 216r-217r (niemiecki kopia kancelaryjna)
10 IDS 16598 IDL 6133  APG, 300, 27, 16, k. 219r-220r (niemiecki kopia kancelaryjna)
11 IDS 15309 IDL 5462  APG, 300, 27, 16, k. 246r-247r (niemiecki kopia kancelaryjna)
12 IDS 16600 IDL 6134  APG, 300, 27, 16, k. 277r-v (niemiecki kopia kancelaryjna)