Liczba odwiedzin: 4694
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


WYSZUKIWANIE

Inne teksty – baza danych

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1 IDT  452 Alexander Jagiellon do Gdańsk Town Council    Lublin    1503-11-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, kontrasygnata, APG, 300, D/ 4, Nr 575

Publikacje:
1ASPK 4/1 Nr 135, s. 109 (polski regest)
2Katalog dokumentów Nr 165, s. 157-158 (polski regest)
...