Visits: 4197
» Ioannes Dantiscus' Correspondence
Copyright © Laboratory for Source Editing and Digital Humanities AL UW

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

Manuscript sources to Dantiscus' correspondence: primary sources


AAWO (Archiwum Archidiecezji Warmińskiej) AB, A 1; AB, A 2; AB, D. 2; AB, D. 3; AB, D. 4; AB, D. 5; AB, D. 6; AB, D. 7; AB, D. 8; AB, D. 9; AB, D. 13; AB, D. 19; AB, D. 24; AB, D. 63; AB, D. 64; AB, D. 65; AB, D. 66; AB, D. 67; AB, D. 68; AB, D. 69; AB, D. 70; AB, D. 87; AB, D. 88; AB, D. 89; AB, D. 90; AB, D. 91; AB, D. 92; AB, D. 93; AB, D. 94; AB, D. 95; AB, D. 96; AB, D. 97; AB, D. 98; AB, D. 99; AB, D.100; AB, D.101; AB, D.102; AB, D.103; AB, D.104; AB, D.110; AB, D.111; AB, D.122; AB, D.131; AB, D.132; AB, D.133; AK, Ab 5; AK, Ab 2; AK, Ab 6; AK, Dok. Kap. L 47; AK, Rep 128, I-10e; Dok. D.M., H 22
AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych) Varia oddziału I, No. 2; Archiwum Warszawskie Radziwiłłów V, 5166a; AZ, 2999; AZ, 3000; LL, 23; LL, 8; LL, 9
AGS (Archivo General de Simancas) Estado, Legajo 636; Estado, Legajo 1554
AHAZU (Arhiv Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti ) Ms 4 c. 6
AIARFCN (Arhiva Istorica al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca) Cancellaria Polonica 1538-1599
ANK I (Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział I na Wawelu) Archiwum Dzieduszyckich, 24/18; Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 639, 1232; Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 639, 1233
APG (Archiwum Państwowe w Gdańsku) 300, D/ 4; 300, D/ 5; 300, D/ 6; 300, D/58; 300, 27, 13; 300, 27, 14; 300, 27, 15; 300, 27, 16; 300, 27, 17; 300, 27, 18; 300, 27, 19; 300, 29, 12; 300, 29, 13; 300, 29, 251a; 300, 29, 452; 300, 29, 457; 300, 53, 1086; 300, 53, 249; 300, 53, 267; 300, 53, 268; 300, 53, 269; 300, 53, 319; 300, 53, 337; 300, 53, 393; 300, 53, 589; 300, 53, 794; 508, 1217; 508, 1218; 508, 1219
ASV (Archivio Segreto Vaticano) Arm. XL 42; Arm. XLI 7; Arm. XLI 19; Arm. XLI 35; Arm. XLI 40; Arm. XXXIX 51; Dat. Apost., Min. Brev. Lat. 1112; Dat. Apost., Min. Brev. Lat. 5294; Indice 361; Indice 369; Reg. Lat. 1511
ASVenezia (Archivio di Stato di Venezia) Consiglio dei X, Deliberazioni miste, registri, tom. 40 (1516)
B. Ossol. (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Biblioteka) 12034/III; 176/II
B. PAU-PAN (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) 8242 (TK 4); 8244 (TK 6); 8246 (TK 8); 8247 (TK 9); 8248 (TK 10); 8249 (TK 11); 8250 (TK 12)
BCz (Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich) 240; 242; 243; 244; 245; 247; 249; 253; 262; 284; 307; 403; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598; 1599; 1601; 1606; 1615; 1618; 1619; 1624; 1637; 1640; 1643; 2242; 2712; 2713; 308; 3465; 58 (TN)
BHA (Bayerisches Hauptstaatsarchiv) Fuerstensachen, 348; Kurbayern Aeußeres Archiv, 1971
BIC (Biblioteca Istituto Campana) 18.L.13
BJ (Biblioteka Jagiellońska) 91; 65; 6553; 6556; 6557; BAS; St. Dr. 311204-311
BK (Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk ) 222; 228; 230; 1845
BL (The British Library) Cotton MS Vitellius B XIV
BNW (Biblioteka Narodowa) SD XVI O.517; BOZ, 2053, TG 4; BOZ, 2053, TG 5; BOZ, 2053, TG 6; BOZ, 2053, TG 7; BOZ, 2053, TG 8; BOZ, 2053, TG 11; BOZ, 2053, TG 12; BOZ, 2053, TG 13; BOZ, 2053, TG 14; BOZ, 2053, TG 15; BOZ, 2053, TG 16; BOZ, 2053, TG 17; BOZ, 2053, TG 19; BOZ, 2053, TG 25; BOZ, 2053, TG 26; BOZ, 2053, TG 27; BOZ, 2053, TG 28; BOZ, 2053, TG 29
CBKUL (Centrale Bibliotheek Katholieke Universiteit Leuven) R.III, 31
FG (Forschungsbibliothek Gotha) Chart. A 381
GStA PK (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz) Sammlung Darmstaetder, J. 1530; I. HA Rep. 88 Ansbachische Residentur in Wien, Tit. I A, Nr. 3; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 496; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 2; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 759; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 760; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 762; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 763; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, Konzepte K 2, K.1316; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, B 4, K. 444; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 320; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 325; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 44; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 63; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 64; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 65; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 66; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 67; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 68; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69
LHAS (Landeshauptarchiv Schwerin) 2.11-2/1 Auswärtige Beziehungen (Acta externa) 2395
LSB (Linköpings Stadsbibliotek) BR 2; BR 26
MOL (Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár) P 108, Rep. 71, Fasc. 23
NAUK (National Archives of the United Kingdom) PRO SP 1/163
ONB (Österreichische Nationalbibliothek) Cod. 13.597; Cod. 13.598
OS HHSA (Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv) LA Belgien, PA 21-4; Polen, I. 2
OSK (Országos Széchényi Könyvtár) Fol Lat. 258
RA (Riksarkivet) Extranea IX Polen, vol. 148
RAH (Real Academia de la Historia, Biblioteca) Ms 9/6117
UUB (Uppsala Universitetsbibliotek, Carolina Rediviva) H. 154; H. 155; H. 157; Obr 68:395
VSSG (Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde St. Gallen) Ms 30; Ms 31