Liczba odwiedzin: 176
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka prezentuje wszystkie znane nam listy, dokumenty i inne teksty, napisane przez Dantyszka w języku niemieckim. Publikacja ma formę przeszukiwalnych plików tekstowych, zarządzanych za pomocą relacyjnej bazy danych.

Teksty niemieckie Jana Dantyszka w liczbach


Zakres chronologiczny 1500-1548
Łączna liczba tekstów 1002
         w tym
         Listy Dantyszka 915
         Dokumenty 73
         Inne teksty 11