Liczba odwiedzin: 4543
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1234
Henry II of Valois

Henry II of Valois (*1519 – †1559), 1519-1536 Duke of Orléans, 1536-1547 Duke of Brittany, 1547-1559 King of France

Teksty ze wzmianką o Henry II of Valois

1IDL 1103 Camillo GHILINO do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1534-01-25
2IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
3IDL  506 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-06-20
4IDL 1118 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-02-13
5IDL 4018 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Löbau (Lubawa), 1536-10-17
6IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
7IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
8IDL 2664 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1543-10-11
9IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
10IDL  276 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-01-10
11IDL 3094 [Ioannes DANTISCUS] do [Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS)], s.l., 1547-05-27
12IDL 2597 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-10-25
13IDL  276 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-01-10
14IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
15IDL  506 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-06-20
16IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
17IDL 1103 Camillo GHILINO do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1534-01-25
18IDL 1118 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-02-13
19IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
20IDL 2597 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-10-25
21IDL 2664 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1543-10-11
22IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
23IDL 3094 [Ioannes DANTISCUS] do [Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS)], s.l., 1547-05-27
24IDL 4018 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Löbau (Lubawa), 1536-10-17
25IDL  276 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-01-10
26IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
27IDL  506 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-06-20
28IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
29IDL 1103 Camillo GHILINO do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1534-01-25
30IDL 1118 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-02-13
31IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
32IDL 2597 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-10-25
33IDL 2664 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1543-10-11
34IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
35IDL 3094 [Ioannes DANTISCUS] do [Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS)], s.l., 1547-05-27
36IDL 4018 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Löbau (Lubawa), 1536-10-17
37IDL 1103 Camillo GHILINO do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1534-01-25
38IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
39IDL 1103 Camillo GHILINO do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1534-01-25
40IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
41IDL 4018 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Löbau (Lubawa), 1536-10-17
42IDL 4018 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Löbau (Lubawa), 1536-10-17
43IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
44IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
45IDL 2597 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-10-25
46IDL 2664 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1543-10-11
47IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
48IDL 4018 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Löbau (Lubawa), 1536-10-17
49IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
50IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
51IDL 2597 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-10-25
52IDL 2664 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1543-10-11
53IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
54IDL 4018 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Löbau (Lubawa), 1536-10-17
55IDL  276 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-01-10
56IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
57IDL  506 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-06-20
58IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
59IDL 1103 Camillo GHILINO do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1534-01-25
60IDL 1118 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-02-13
61IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
62IDL 2597 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-10-25
63IDL 2664 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1543-10-11
64IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
65IDL 3094 [Ioannes DANTISCUS] do [Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS)], s.l., 1547-05-27