Liczba odwiedzin: 7074
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #165
Conradus GOCLENIUS

Conradus Goclenius (Conradus Wackers, Conradus Gockelen) (*1489 – †1539), prominent humanist and editor; from 1519 professor of Latin at the Collegium Trilingue of the University in Louvain; friend of Erasmus of Rotterdam

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Conradus GOCLENIUS

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 7

zachowanych: 7 + zaginionych: 0

1IDL  618 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-27
2IDL  620 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-[12]
3IDL  636 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-06-02
4IDL  671 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-08-16
5IDL  721 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-12-02
6IDL  738 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1532-01-21
7IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24

Teksty ze wzmianką o Conradus GOCLENIUS

1IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
2IDL 1206 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1534]-07-26
3IDL  615 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-16
4IDL  617 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-27
5IDL  618 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-27
6IDL  620 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-[12]
7IDL  721 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-12-02
8IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
9IDL  623 Nicolaus CLENARDUS (CLEYNAERTS) do [Ioannes DANTISCUS], Leuven (Lovanium), [1531]-05-11
10IDL  624 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-12
11IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
12IDL  636 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-06-02
13IDL  738 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1532-01-21
14IDL 1148 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Hamburg, 1534-04-16
15IDL 2250 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1539-12-12
16IDL  671 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-08-16
17IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
18IDL  589 Bartholomeus de GRAVE do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-02-03
19IDL  589 Bartholomeus de GRAVE do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-02-03
20IDL  615 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-16
21IDL  618 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-27
22IDL  620 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-[12]
23IDL  623 Nicolaus CLENARDUS (CLEYNAERTS) do [Ioannes DANTISCUS], Leuven (Lovanium), [1531]-05-11
24IDL  624 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-12
25IDL  636 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-06-02
26IDL  671 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-08-16
27IDL  721 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-12-02
28IDL  738 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1532-01-21
29IDL 1148 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Hamburg, 1534-04-16
30IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
31IDL 1206 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1534]-07-26
32IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
33IDL 2250 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1539-12-12
34IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
35IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
36IDL  589 Bartholomeus de GRAVE do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-02-03
37IDL  615 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-16
38IDL  618 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-27
39IDL  620 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-[12]
40IDL  623 Nicolaus CLENARDUS (CLEYNAERTS) do [Ioannes DANTISCUS], Leuven (Lovanium), [1531]-05-11
41IDL  624 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-12
42IDL  636 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-06-02
43IDL  671 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-08-16
44IDL  721 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-12-02
45IDL  738 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1532-01-21
46IDL 1148 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Hamburg, 1534-04-16
47IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
48IDL 1206 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1534]-07-26
49IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
50IDL 2250 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1539-12-12
51IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
52IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
53IDL  620 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-[12]
54IDL  623 Nicolaus CLENARDUS (CLEYNAERTS) do [Ioannes DANTISCUS], Leuven (Lovanium), [1531]-05-11
55IDL  624 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-12
56IDL  721 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-12-02
57IDL  738 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1532-01-21
58IDL  615 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-16
59IDL  618 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-27
60IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
61IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
62IDL  624 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-12
63IDL  721 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-12-02
64IDL  738 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1532-01-21
65IDL  615 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-16
66IDL  618 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-27
67IDL  620 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-[12]
68IDL  623 Nicolaus CLENARDUS (CLEYNAERTS) do [Ioannes DANTISCUS], Leuven (Lovanium), [1531]-05-11
69IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
70IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
71IDL 1206 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1534]-07-26
72IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
73IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
74IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
75IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
76IDL 1206 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1534]-07-26
77IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
78IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
79IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
80IDL  589 Bartholomeus de GRAVE do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-02-03
81IDL  615 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-16
82IDL  618 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-27
83IDL  620 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-[12]
84IDL  623 Nicolaus CLENARDUS (CLEYNAERTS) do [Ioannes DANTISCUS], Leuven (Lovanium), [1531]-05-11
85IDL  624 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-12
86IDL  636 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-06-02
87IDL  671 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-08-16
88IDL  721 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-12-02
89IDL  738 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1532-01-21
90IDL 1148 Daniel MAUCH do Ioannes DANTISCUS, Hamburg, 1534-04-16
91IDL 1204 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1534-07-24
92IDL 1206 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1534]-07-26
93IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
94IDL 2250 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1539-12-12
95IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
96IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*