Liczba odwiedzin: 5690
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #199
Melchior COLDITZ

Melchior Colditz (Melchior a Germania) (†after 1535), one of the most trusted ambassadors of King Christian II of Oldenburg; 1532 Chancellor of count Christopher von Oldenburg; royal envoy to Germany, England, Netherlands and Spain; at least in 1536 an ambassador at the court of queen Mary of Hungary

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Melchior COLDITZ

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 5

zachowanych: 5 + zaginionych: 0

1IDL  516 Melchior COLDITZ do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-07-22
2IDL  550 Melchior COLDITZ do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-09-19
3IDL  795 Melchior COLDITZ do Ioannes DANTISCUS, Andernach, 1532-06-10
4IDL 5878 Melchior COLDITZ do Ioannes DANTISCUS, Brouwershaven, 1532-06-28
5IDL  970 Melchior COLDITZ do [Ioannes DANTISCUS?], Bremervörde?, 1533-07-03

Teksty ze wzmianką o Melchior COLDITZ

1IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
2IDL 3809 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Puente Duero, 1527-02-22
3IDL  516 Melchior COLDITZ do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-07-22
4IDL 1823 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1537-12-21
5IDL  445 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, [1535]-03-22
6IDL  550 Melchior COLDITZ do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-09-19
7IDL  355 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-06-27
8IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
9IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
10IDL      do
11IDL  355 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-06-27
12IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
13IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
14IDL  445 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, [1535]-03-22
15IDL  516 Melchior COLDITZ do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-07-22
16IDL  550 Melchior COLDITZ do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-09-19
17IDL 1823 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1537-12-21
18IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
19IDL 3809 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Puente Duero, 1527-02-22
20IDL  355 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-06-27
21IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
22IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
23IDL  445 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, [1535]-03-22
24IDL  516 Melchior COLDITZ do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-07-22
25IDL  550 Melchior COLDITZ do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-09-19
26IDL 1823 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1537-12-21
27IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
28IDL 3809 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Puente Duero, 1527-02-22
29IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
30IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
31IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
32IDL  445 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, [1535]-03-22
33IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
34IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
35IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
36IDL  445 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, [1535]-03-22
37IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
38IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
39IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
40IDL  355 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-06-27
41IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
42IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
43IDL  445 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, [1535]-03-22
44IDL  516 Melchior COLDITZ do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-07-22
45IDL 1823 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1537-12-21
46IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
47IDL 3809 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Puente Duero, 1527-02-22