Liczba odwiedzin: 6627
» Korpus TekstĂłw i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa ĆčrĂłdeƂ i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeĆŒone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposĂłb caƂoƛci lub częƛci danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody wƂaƛciciela praw.

Osoba lub instytucja #355
Katarina SCHEWECKEN

Katarina Schewecken (Katarina Mandt), wife of Georg Schewecke, daughter of GdaƄsk Mayor Georg Mandt

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Katarina SCHEWECKEN

Spis Baza danych PeƂny tekst

Znaleziono: 9

zachowanych: 7 + zaginionych: 2

1IDL 3185 Katarina SCHEWECKEN do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1547-08-07
2IDL 4851 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Wormditt (Orneta), 1547-10-10
3IDL 6660     Katarina SCHEWECKEN do Ioannes DANTISCUS, 1547-10-11 — 1547-11-02 List zaginiony
4IDL 3244 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
5IDL 3269 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Wormditt (Orneta), 1547-11-26
6IDL 3306 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-31
7IDL 6687     Katarina SCHEWECKEN do Ioannes DANTISCUS, 1547-11-27 — 1548-01-12 List zaginiony
8IDL 3319 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
9IDL 3346 Katarina SCHEWECKEN do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1548-03-03

Teksty ze wzmianką o Katarina SCHEWECKEN

1IDL 4400 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-03-23
2IDL 3306 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-31
3IDL 3319 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
4IDL 3320 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
5IDL 2921 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-02
6IDL 3122 Ioannes DANTISCUS do Georg [SCHULTZ?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-14
7IDL 3322 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 154[8]-01-17
8IDL 3422 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-31
9IDL 3425 Ioannes DANTISCUS do Gabriel TARƁO, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-31
10IDL 3326 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
11IDL 3227 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-10-10
12IDL 3329 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
13IDL 3241 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-31
14IDL 3243 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, s.l., [1547-10-31 or shortly after]
15IDL 2944 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-03-31
16IDL 3244 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
17IDL 3245 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
18IDL 3945 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-04-20
19IDL 3049 [Ioannes DANTISCUS] do Georg SCHEWECKE, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-02-12
20IDL 4851 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Wormditt (Orneta), 1547-10-10
21IDL 3266 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Wormditt (Orneta), 1547-11-24
22IDL 3268 [Ioannes DANTISCUS] do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-11-26
23IDL 3269 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Wormditt (Orneta), 1547-11-26
24IDL 3270 [Ioannes DANTISCUS] do MikoƂaj GRABIA, Wormditt (Orneta), 1547-11-25
25IDL 3271 [Ioannes DANTISCUS] do Jakob SCHEWECKE & Johann SCHEWECKE jr., Wormditt (Orneta), 1547-11-26
26IDL 3272 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-11-26
27IDL 3280 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
28IDL 3385 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1548-06-29
29IDL 3286 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-13
30IDL 2921 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-02
31IDL 2944 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-03-31
32IDL 3049 [Ioannes DANTISCUS] do Georg SCHEWECKE, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-02-12
33IDL 3122 Ioannes DANTISCUS do Georg [SCHULTZ?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-14
34IDL 3227 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-10-10
35IDL 3241 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-31
36IDL 3243 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, s.l., [1547-10-31 or shortly after]
37IDL 3244 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
38IDL 3245 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
39IDL 3266 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Wormditt (Orneta), 1547-11-24
40IDL 3268 [Ioannes DANTISCUS] do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-11-26
41IDL 3269 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Wormditt (Orneta), 1547-11-26
42IDL 3270 [Ioannes DANTISCUS] do MikoƂaj GRABIA, Wormditt (Orneta), 1547-11-25
43IDL 3271 [Ioannes DANTISCUS] do Jakob SCHEWECKE & Johann SCHEWECKE jr., Wormditt (Orneta), 1547-11-26
44IDL 3272 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-11-26
45IDL 3280 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
46IDL 3286 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-13
47IDL 3306 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-31
48IDL 3319 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
49IDL 3320 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
50IDL 3322 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 154[8]-01-17
51IDL 3326 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
52IDL 3329 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
53IDL 3385 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1548-06-29
54IDL 3422 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-31
55IDL 3425 Ioannes DANTISCUS do Gabriel TARƁO, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-31
56IDL 3945 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-04-20
57IDL 4400 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-03-23
58IDL 4851 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Wormditt (Orneta), 1547-10-10
59IDL 2921 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-02
60IDL 2944 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-03-31
61IDL 3049 [Ioannes DANTISCUS] do Georg SCHEWECKE, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-02-12
62IDL 3122 Ioannes DANTISCUS do Georg [SCHULTZ?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-14
63IDL 3227 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-10-10
64IDL 3241 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-31
65IDL 3243 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, s.l., [1547-10-31 or shortly after]
66IDL 3244 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
67IDL 3245 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
68IDL 3266 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Wormditt (Orneta), 1547-11-24
69IDL 3268 [Ioannes DANTISCUS] do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-11-26
70IDL 3269 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Wormditt (Orneta), 1547-11-26
71IDL 3270 [Ioannes DANTISCUS] do MikoƂaj GRABIA, Wormditt (Orneta), 1547-11-25
72IDL 3271 [Ioannes DANTISCUS] do Jakob SCHEWECKE & Johann SCHEWECKE jr., Wormditt (Orneta), 1547-11-26
73IDL 3272 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-11-26
74IDL 3280 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
75IDL 3286 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-13
76IDL 3306 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-31
77IDL 3319 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
78IDL 3320 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
79IDL 3322 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 154[8]-01-17
80IDL 3326 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
81IDL 3329 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
82IDL 3385 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1548-06-29
83IDL 3422 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-31
84IDL 3425 Ioannes DANTISCUS do Gabriel TARƁO, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-31
85IDL 3945 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-04-20
86IDL 4400 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-03-23
87IDL 4851 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Wormditt (Orneta), 1547-10-10
88IDL 3227 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-10-10
89IDL 3244 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
90IDL 3245 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
91IDL 2944 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-03-31
92IDL 3268 [Ioannes DANTISCUS] do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-11-26
93IDL 3269 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Wormditt (Orneta), 1547-11-26
94IDL 3271 [Ioannes DANTISCUS] do Jakob SCHEWECKE & Johann SCHEWECKE jr., Wormditt (Orneta), 1547-11-26
95IDL 3272 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-11-26
96IDL 3280 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
97IDL 3049 [Ioannes DANTISCUS] do Georg SCHEWECKE, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-02-12
98IDL 3286 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-13
99IDL 3306 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-31
100IDL 3319 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
101IDL 3320 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
102IDL 3329 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
103IDL 3122 Ioannes DANTISCUS do Georg [SCHULTZ?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-14
104IDL 3425 Ioannes DANTISCUS do Gabriel TARƁO, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-31
105IDL 3945 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-04-20
106IDL 3244 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
107IDL 3245 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
108IDL 2944 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-03-31
109IDL 3268 [Ioannes DANTISCUS] do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-11-26
110IDL 3269 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Wormditt (Orneta), 1547-11-26
111IDL 3271 [Ioannes DANTISCUS] do Jakob SCHEWECKE & Johann SCHEWECKE jr., Wormditt (Orneta), 1547-11-26
112IDL 3272 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-11-26
113IDL 3280 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
114IDL 3049 [Ioannes DANTISCUS] do Georg SCHEWECKE, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-02-12
115IDL 3286 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-13
116IDL 3306 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-31
117IDL 3319 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
118IDL 3320 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
119IDL 3329 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
120IDL 3122 Ioannes DANTISCUS do Georg [SCHULTZ?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-14
121IDL 3425 Ioannes DANTISCUS do Gabriel TARƁO, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-31
122IDL 3227 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-10-10
123IDL 2921 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-02
124IDL 2944 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-03-31
125IDL 3049 [Ioannes DANTISCUS] do Georg SCHEWECKE, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-02-12
126IDL 3227 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-10-10
127IDL 3241 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-31
128IDL 3243 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, s.l., [1547-10-31 or shortly after]
129IDL 3245 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
130IDL 3268 [Ioannes DANTISCUS] do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-11-26
131IDL 3269 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Wormditt (Orneta), 1547-11-26
132IDL 3270 [Ioannes DANTISCUS] do MikoƂaj GRABIA, Wormditt (Orneta), 1547-11-25
133IDL 3271 [Ioannes DANTISCUS] do Jakob SCHEWECKE & Johann SCHEWECKE jr., Wormditt (Orneta), 1547-11-26
134IDL 3280 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
135IDL 3319 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
136IDL 3320 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
137IDL 3326 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
138IDL 3329 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
139IDL 3385 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1548-06-29
140IDL 3422 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-31
141IDL 3425 Ioannes DANTISCUS do Gabriel TARƁO, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-31
142IDL 3945 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-04-20
143IDL 2921 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-02
144IDL 2944 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-03-31
145IDL 3049 [Ioannes DANTISCUS] do Georg SCHEWECKE, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-02-12
146IDL 3227 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-10-10
147IDL 3241 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-31
148IDL 3243 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, s.l., [1547-10-31 or shortly after]
149IDL 3245 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
150IDL 3268 [Ioannes DANTISCUS] do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER), Wormditt (Orneta), 1547-11-26
151IDL 3269 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Wormditt (Orneta), 1547-11-26
152IDL 3270 [Ioannes DANTISCUS] do MikoƂaj GRABIA, Wormditt (Orneta), 1547-11-25
153IDL 3271 [Ioannes DANTISCUS] do Jakob SCHEWECKE & Johann SCHEWECKE jr., Wormditt (Orneta), 1547-11-26
154IDL 3280 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
155IDL 3319 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
156IDL 3320 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-13
157IDL 3326 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
158IDL 3329 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
159IDL 3385 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1548-06-29
160IDL 3422 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-31
161IDL 3425 Ioannes DANTISCUS do Gabriel TARƁO, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-31
162IDL 3945 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-04-20
163IDL 3241 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-31
164IDL 3243 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, s.l., [1547-10-31 or shortly after]
165IDL 3266 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Wormditt (Orneta), 1547-11-24
166IDL 3270 [Ioannes DANTISCUS] do MikoƂaj GRABIA, Wormditt (Orneta), 1547-11-25
167IDL 3322 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 154[8]-01-17
168IDL 3326 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17