Liczba odwiedzin: 7143
» Korpus TekstĂłw i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa ĆčrĂłdeƂ i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeĆŒone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposĂłb caƂoƛci lub częƛci danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody wƂaƛciciela praw.

Osoba lub instytucja #373
Johann von BAYSEN

Johann von Baysen (Jan BaĆŒyƄski) (†1548), 1532-1546 chamberlain of Marienburg; 1546 castellan of GdaƄsk and Elbing

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Johann von BAYSEN

Spis Baza danych PeƂny tekst

Znaleziono: 14

zachowanych: 14 + zaginionych: 0

1IDL 5511 Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Ludwig von MORTANGEN (MORTĘSKI) & Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1536-11-24
2IDL 1562 Ioannes DANTISCUS do [Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)], [Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)], [Ludwig von MORTANGEN (MORTĘSKI)] & [Achatius von ZEHMEN (CEMA)], Thorn (ToruƄ), 1536-11-26
3IDL 2929 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-06
4IDL 3113 Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1547-06-10
5IDL 3124 [Ioannes DANTISCUS] do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-14
6IDL 4682 Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1547-10-07
7IDL 3226 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Wormditt (Orneta), 1547-10-09
8IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
9IDL 4694 Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Sobbowitz, 1547-11-07
10IDL 3281 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
11IDL 3282 Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1547-12-11?
12IDL 3292 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
13IDL 3325 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
14IDL 4698 Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1548-02-01

Teksty związane z Johann von BAYSEN

Spis Baza danych PeƂny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1 IDT   99 Mandate issued by Ioannes DANTISCUS & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN) dla Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)    Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)    1545-03-27

Teksty ze wzmianką o Johann von BAYSEN

1IDL 3301 [Ioannes DANTISCUS] do Ludwig WERSFELT, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-12-22
2IDL 3112 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1547-06-09
3IDL 5713 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Jan SOKOƁOWSKI, Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & PaweƂ PƁOTOWSKI, Brest-Litovsk, 1544-07-09
4IDL 4914 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1547-07-14
5IDL 2815 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-04-14
6IDL 2923 Ioannes DANTISCUS do ZEHMEN, [Achatius] von, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-02
7IDL 3124 [Ioannes DANTISCUS] do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-14
8IDL 3325 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
9IDL 3226 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Wormditt (Orneta), 1547-10-09
10IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
11IDL 2928 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-06
12IDL 3128 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Zator, 1547-06-17
13IDL 2929 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-06
14IDL 2734 Sigismund I Jagiellon do Jan SOKOƁOWSKI, Ioannes DANTISCUS, Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & PaweƂ PƁOTOWSKI, Bielsk Podlaski, 1544-06-13
15IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
16IDL 2746 Sigismund I Jagiellon do Jan SOKOƁOWSKI, Ioannes DANTISCUS, Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & PaweƂ PƁOTOWSKI, Brest-Litovsk, 1544-08-16
17IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
18IDL 4454 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-09-06
19IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
20IDL 3078 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1547-04-11
21IDL 3281 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
22IDL 3290 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund II Augustus Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
23IDL 3291 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
24IDL 3292 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
25IDL 3293 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
26IDL 3094 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], s.l., 1547-05-27
27IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
28IDL 2734 Sigismund I Jagiellon do Jan SOKOƁOWSKI, Ioannes DANTISCUS, Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & PaweƂ PƁOTOWSKI, Bielsk Podlaski, 1544-06-13
29IDL 2815 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-04-14
30IDL 2923 Ioannes DANTISCUS do ZEHMEN, [Achatius] von, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-02
31IDL 2928 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-06
32IDL 2929 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-06
33IDL 3078 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1547-04-11
34IDL 3094 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], s.l., 1547-05-27
35IDL 3112 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1547-06-09
36IDL 3124 [Ioannes DANTISCUS] do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-14
37IDL 3128 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Zator, 1547-06-17
38IDL 3226 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Wormditt (Orneta), 1547-10-09
39IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
40IDL 3281 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
41IDL 3290 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund II Augustus Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
42IDL 3291 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
43IDL 3292 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
44IDL 3293 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
45IDL 3301 [Ioannes DANTISCUS] do Ludwig WERSFELT, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-12-22
46IDL 3325 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
47IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
48IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
49IDL 4454 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-09-06
50IDL 4914 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1547-07-14
51IDL 5713 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Jan SOKOƁOWSKI, Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & PaweƂ PƁOTOWSKI, Brest-Litovsk, 1544-07-09
52IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
53IDL 2734 Sigismund I Jagiellon do Jan SOKOƁOWSKI, Ioannes DANTISCUS, Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & PaweƂ PƁOTOWSKI, Bielsk Podlaski, 1544-06-13
54IDL 2815 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-04-14
55IDL 2923 Ioannes DANTISCUS do ZEHMEN, [Achatius] von, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-02
56IDL 2928 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-06
57IDL 2929 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-06
58IDL 3078 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1547-04-11
59IDL 3094 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], s.l., 1547-05-27
60IDL 3112 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1547-06-09
61IDL 3124 [Ioannes DANTISCUS] do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-14
62IDL 3128 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Zator, 1547-06-17
63IDL 3226 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Wormditt (Orneta), 1547-10-09
64IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
65IDL 3281 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
66IDL 3290 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund II Augustus Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
67IDL 3291 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
68IDL 3292 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
69IDL 3293 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
70IDL 3301 [Ioannes DANTISCUS] do Ludwig WERSFELT, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-12-22
71IDL 3325 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
72IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
73IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
74IDL 4454 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-09-06
75IDL 4914 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1547-07-14
76IDL 5713 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Jan SOKOƁOWSKI, Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & PaweƂ PƁOTOWSKI, Brest-Litovsk, 1544-07-09
77IDL 3124 [Ioannes DANTISCUS] do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-14
78IDL 3226 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Wormditt (Orneta), 1547-10-09
79IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
80IDL 3281 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
81IDL 3292 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
82IDL 3301 [Ioannes DANTISCUS] do Ludwig WERSFELT, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-12-22
83IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
84IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
85IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
86IDL 3281 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
87IDL 3292 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
88IDL 3301 [Ioannes DANTISCUS] do Ludwig WERSFELT, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-12-22
89IDL 3124 [Ioannes DANTISCUS] do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-14
90IDL 3226 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Wormditt (Orneta), 1547-10-09
91IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
92IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
93IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
94IDL 2923 Ioannes DANTISCUS do ZEHMEN, [Achatius] von, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-02
95IDL 2928 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-06
96IDL 2929 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-06
97IDL 3124 [Ioannes DANTISCUS] do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-14
98IDL 3128 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Zator, 1547-06-17
99IDL 3226 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Wormditt (Orneta), 1547-10-09
100IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
101IDL 3281 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
102IDL 3291 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
103IDL 3292 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
104IDL 3301 [Ioannes DANTISCUS] do Ludwig WERSFELT, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-12-22
105IDL 3325 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
106IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
107IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
108IDL 2923 Ioannes DANTISCUS do ZEHMEN, [Achatius] von, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-02
109IDL 2928 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-06
110IDL 2929 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-06
111IDL 3124 [Ioannes DANTISCUS] do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-14
112IDL 3128 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Zator, 1547-06-17
113IDL 3226 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Wormditt (Orneta), 1547-10-09
114IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
115IDL 3281 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
116IDL 3291 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
117IDL 3292 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
118IDL 3301 [Ioannes DANTISCUS] do Ludwig WERSFELT, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-12-22
119IDL 3325 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
120IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
121IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
122IDL 2734 Sigismund I Jagiellon do Jan SOKOƁOWSKI, Ioannes DANTISCUS, Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & PaweƂ PƁOTOWSKI, Bielsk Podlaski, 1544-06-13
123IDL 2746 Sigismund I Jagiellon do Jan SOKOƁOWSKI, Ioannes DANTISCUS, Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & PaweƂ PƁOTOWSKI, Brest-Litovsk, 1544-08-16
124IDL 2815 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-04-14
125IDL 2928 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-06
126IDL 3078 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1547-04-11
127IDL 3094 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], s.l., 1547-05-27
128IDL 3112 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1547-06-09
129IDL 3128 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Zator, 1547-06-17
130IDL 3290 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund II Augustus Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
131IDL 3291 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
132IDL 3293 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-19
133IDL 5713 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Jan SOKOƁOWSKI, Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & PaweƂ PƁOTOWSKI, Brest-Litovsk, 1544-07-09
1 IDT  671 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon    Löbau (Lubawa)    1539-06-14
2 IDT   99 Mandate issued by Ioannes DANTISCUS & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN) dla Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)    Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)    1545-03-27