Liczba odwiedzin: 3410
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1108
Matthias

Matthias (†1536), Guardian of the Franciscan Monastery in Kulm

Teksty ze wzmianką o Matthias

1IDL 1510 Ioannes DANTISCUS do Kulm Town Council, Löbau (Lubawa), 1536-07-17
2IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
3IDL 1518 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan KOŚCIELECKI], Löbau (Lubawa), 1536-07-23
4IDL 1522 Ioannes DANTISCUS do Martin von ZEHMEN (CEMA), Löbau (Lubawa), 1536-07-27
5IDL 1524 [Ioannes DANTISCUS] do [Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)], Löbau (Lubawa), 1536-07-27
6IDL 1440 Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS, Wudzynek, 1536-04-20
7IDL 1445 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Althausen (Starogród), 1536-05-04
8IDL 1446 Ioannes DANTISCUS do Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI), Althausen (Starogród), 1536-05-04
9IDL 1462 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1536-05-31
10IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
11IDL 1467 Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS, Koronowo, 1536-06-18
12IDL 1487 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Löbau (Lubawa), 1536-06-16
13IDL 1488 Ioannes DANTISCUS do [Kulm (Chełmno) Chapter], Löbau (Lubawa), 1536-06-16
14IDL 1489 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Löbau (Lubawa), 1536-06-21
15IDL 1490 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN?, s.l., 1536-06-21
16IDL 1492 Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS, Koronowo, 1536-06-24
17IDL 1495 Jan KOŚCIELECKI do Ioannes DANTISCUS, Bydgoszcz, 1536-07-03
18IDL 1498 Ioannes DANTISCUS do [Kulm Town Council?], Löbau (Lubawa), 1536-07-06
19IDL 1440 Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS, Wudzynek, 1536-04-20
20IDL 1445 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Althausen (Starogród), 1536-05-04
21IDL 1446 Ioannes DANTISCUS do Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI), Althausen (Starogród), 1536-05-04
22IDL 1462 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1536-05-31
23IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
24IDL 1467 Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS, Koronowo, 1536-06-18
25IDL 1487 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Löbau (Lubawa), 1536-06-16
26IDL 1488 Ioannes DANTISCUS do [Kulm (Chełmno) Chapter], Löbau (Lubawa), 1536-06-16
27IDL 1489 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Löbau (Lubawa), 1536-06-21
28IDL 1490 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN?, s.l., 1536-06-21
29IDL 1492 Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS, Koronowo, 1536-06-24
30IDL 1495 Jan KOŚCIELECKI do Ioannes DANTISCUS, Bydgoszcz, 1536-07-03
31IDL 1498 Ioannes DANTISCUS do [Kulm Town Council?], Löbau (Lubawa), 1536-07-06
32IDL 1510 Ioannes DANTISCUS do Kulm Town Council, Löbau (Lubawa), 1536-07-17
33IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
34IDL 1518 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan KOŚCIELECKI], Löbau (Lubawa), 1536-07-23
35IDL 1522 Ioannes DANTISCUS do Martin von ZEHMEN (CEMA), Löbau (Lubawa), 1536-07-27
36IDL 1524 [Ioannes DANTISCUS] do [Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)], Löbau (Lubawa), 1536-07-27
37IDL 1440 Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS, Wudzynek, 1536-04-20
38IDL 1445 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Althausen (Starogród), 1536-05-04
39IDL 1446 Ioannes DANTISCUS do Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI), Althausen (Starogród), 1536-05-04
40IDL 1462 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1536-05-31
41IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
42IDL 1467 Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS, Koronowo, 1536-06-18
43IDL 1487 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Löbau (Lubawa), 1536-06-16
44IDL 1488 Ioannes DANTISCUS do [Kulm (Chełmno) Chapter], Löbau (Lubawa), 1536-06-16
45IDL 1489 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Löbau (Lubawa), 1536-06-21
46IDL 1490 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN?, s.l., 1536-06-21
47IDL 1492 Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS, Koronowo, 1536-06-24
48IDL 1495 Jan KOŚCIELECKI do Ioannes DANTISCUS, Bydgoszcz, 1536-07-03
49IDL 1498 Ioannes DANTISCUS do [Kulm Town Council?], Löbau (Lubawa), 1536-07-06
50IDL 1510 Ioannes DANTISCUS do Kulm Town Council, Löbau (Lubawa), 1536-07-17
51IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
52IDL 1518 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan KOŚCIELECKI], Löbau (Lubawa), 1536-07-23
53IDL 1522 Ioannes DANTISCUS do Martin von ZEHMEN (CEMA), Löbau (Lubawa), 1536-07-27
54IDL 1524 [Ioannes DANTISCUS] do [Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)], Löbau (Lubawa), 1536-07-27
55IDL 1489 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Löbau (Lubawa), 1536-06-21
56IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
57IDL 1518 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan KOŚCIELECKI], Löbau (Lubawa), 1536-07-23
58IDL 1522 Ioannes DANTISCUS do Martin von ZEHMEN (CEMA), Löbau (Lubawa), 1536-07-27
59IDL 1489 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Löbau (Lubawa), 1536-06-21
60IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
61IDL 1518 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan KOŚCIELECKI], Löbau (Lubawa), 1536-07-23
62IDL 1522 Ioannes DANTISCUS do Martin von ZEHMEN (CEMA), Löbau (Lubawa), 1536-07-27
63IDL 1445 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Althausen (Starogród), 1536-05-04
64IDL 1462 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1536-05-31
65IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
66IDL 1467 Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS, Koronowo, 1536-06-18
67IDL 1487 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Löbau (Lubawa), 1536-06-16
68IDL 1488 Ioannes DANTISCUS do [Kulm (Chełmno) Chapter], Löbau (Lubawa), 1536-06-16
69IDL 1489 [Ioannes DANTISCUS] do [Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo], Löbau (Lubawa), 1536-06-21
70IDL 1492 Matthias, Abbot of the Cistercian monastery in Koronowo do Ioannes DANTISCUS, Koronowo, 1536-06-24
71IDL 1495 Jan KOŚCIELECKI do Ioannes DANTISCUS, Bydgoszcz, 1536-07-03
72IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
73IDL 1518 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan KOŚCIELECKI], Löbau (Lubawa), 1536-07-23
74IDL 1522 Ioannes DANTISCUS do Martin von ZEHMEN (CEMA), Löbau (Lubawa), 1536-07-27
75IDL 1524 [Ioannes DANTISCUS] do [Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)], Löbau (Lubawa), 1536-07-27