Liczba odwiedzin: 9417
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
__ select sources.id as source_id, archives_pressmarks.pressmark as archive_pressmark, archives_pressmarks.fond as archive_fond, archives_pressmarks.archive as archive_name, sources.type, source_archives.*, source_archives.id as sa_id from source_archives left join sources on source_archives.source=sources.id left join archives_pressmarks on archives_pressmarks.id=source_archives.pressmark where source_archives.pressmark="398" order by archives_pressmarks.archive, archives_pressmarks.fond, archives_pressmarks.pressmark, source_archives.pages __
QUERY ERROR!
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 0