Liczba odwiedzin: 4560
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #105
Lodovico ALIFIO

Lodovico Alifio (*1499 – †1543), chancellor of Queen Bona Sforza; 1523-1537 Cracow burgrave; from 1523 royal secretary; governor of Bari and Rossano

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Lodovico ALIFIO

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 41

zachowanych: 23 + zaginionych: 18

1IDL 7098     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1524-07-19 List zaginiony
2IDL 7102     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, 1524-07-20 List zaginiony
3IDL 7103     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, 1524-08-01 List zaginiony
4IDL 6517     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, 1524-01-01 — 1524-08-09 List zaginiony
5IDL 7099     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1524-08-12 List zaginiony
6IDL 7104     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, 1524-08-12 List zaginiony
7IDL 7100     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1524-08-29 List zaginiony
8IDL 7101     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1524-09-22 List zaginiony
9IDL 6538     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1525-11-16 List zaginiony
10IDL 6553     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, 1525-12-10 List zaginiony
11IDL 6554     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, 1525-12-31 List zaginiony
12IDL 6559     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, Toledo, 1526-01-24 List zaginiony
13IDL 7008     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, Toledo, 1526-02-01 List zaginiony
14IDL 7009     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, Toledo, 1526-02-12 List zaginiony
15IDL  342 Ioannes DANTISCUS do [Lodovico ALIFIO], Valladolid, 1527-05-06
16IDL  347 Ioannes DANTISCUS do [Lodovico ALIFIO?], Valladolid, 1527-05-21
17IDL 6345 Bona Sforza & Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1527-08-28
18IDL  382 Ioannes DANTISCUS do [Lodovico ALIFIO?], Burgos, 1527-11-15
19IDL  391 Ioannes DANTISCUS do [Lodovico ALIFIO?], Burgos, 1528-01-11
20IDL 6629     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Radom, 1528-03-02 List zaginiony
21IDL  410 Ioannes DANTISCUS do [Lodovico ALIFIO], Madrid, 1528-10-12
22IDL  435 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1529-10-11
23IDL  468 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-03-07
24IDL 6520     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, 1530-03-07 — 1530-06-01 List zaginiony
25IDL  496 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
26IDL 3488 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-08-20
27IDL  536 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-08-31
28IDL 7131     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, Cologne, 1530-12-29 List zaginiony
29IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
30IDL  586 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-31
31IDL  604 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-03-24
32IDL  610 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-04-08
33IDL 6893     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, 1531-05-07 List zaginiony
34IDL  638 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-06-04
35IDL  652 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-07-17
36IDL  668 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-08-12
37IDL 1231 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-10-22
38IDL 1240 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-11-19
39IDL 3594 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-05-06
40IDL 1318 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-06-15
41IDL 1343 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1535-08-09

Teksty związane z Lodovico ALIFIO

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 2

zachowanych: 2 + zaginionych: 0

1 IDT   90 Sigismund I Jagiellon do Lodovico ALIFIO    Cracow    1525-[03-13]
2 IDT  443 Sigismund I Jagiellon do Lodovico ALIFIO    [Cracow]    ca. 1525-[06-12]

Teksty ze wzmianką o Lodovico ALIFIO

1IDL  300 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-09-01
2IDL  604 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-03-24
3IDL  205 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Vienna, 1524-03-30
4IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
5IDL 5807 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1524-11-12
6IDL  610 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-04-08
7IDL  213 Francesco MARSUPINI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1524-08-09
8IDL  513 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-07-12
9IDL 1318 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-06-15
10IDL 2319 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Wieliczka, 1540-06-10
11IDL  223 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Valladolid, 1524-11-12
12IDL  226 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza, Madrid, 1524-12-18
13IDL  227 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1524-12-19
14IDL 3530 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-03-17
15IDL 1231 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-10-22
16IDL  632 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-05-29
17IDL  332 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-04-22
18IDL  233 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1525-02-07
19IDL  435 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1529-10-11
20IDL  335 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1527-05-01
21IDL  735 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-01-05
22IDL  236 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-14
23IDL  536 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-08-31
24IDL  638 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-06-04
25IDL  538 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-09-01
26IDL  240 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-03-16
27IDL 1240 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-11-19
28IDL  243 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-04-25
29IDL  543 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-09-08
30IDL 1343 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1535-08-09
31IDL  544 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-09-12
32IDL 1244 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-12-06
33IDL 6345 Bona Sforza & Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1527-08-28
34IDL   46 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, [Toledo], [1526-02-24]
35IDL  647 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-06
36IDL  649 Sigismundus de RUSSIS do Ioannes DANTISCUS, Bari, [1531]-07-07
37IDL 1249 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1534-12-18
38IDL   52 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, s.l., [ca. 1526-02-08]
39IDL  652 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-07-17
40IDL  558 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-10-17
41IDL  259 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-24
42IDL  262 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-26
43IDL  562 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-11-04
44IDL  263 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-09-04
45IDL  464 Ioannes DANTISCUS do [Jan LEWICKI], Bologna, 1530-01-25
46IDL  264 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
47IDL  265 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
48IDL  367 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-08-17
49IDL  667 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Klamm, 1531-08-10
50IDL  468 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-03-07
51IDL  668 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-08-12
52IDL  669 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-14
53IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
54IDL  272 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-11-01
55IDL  273 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-11-01
56IDL  275 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1526-01-01
57IDL  276 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-01-10
58IDL  278 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Niepołomice, 1526-02-08
59IDL 3478 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-25
60IDL 1279 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-02-16
61IDL  280 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1526-02-24
62IDL  281 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-02-24
63IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
64IDL  286 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1526-05-07
65IDL  586 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-31
66IDL  288 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1526-06-16
67IDL 3488 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-08-20
68IDL 3594 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-05-06
69IDL  195 Sigismund I Jagiellon do Lodovico ALIFIO & Ioannes DANTISCUS, s.l., [1524-03-25]
70IDL  196 [Sigismund I Jagiellon] & [Bona Sforza] do Lodovico ALIFIO & Ioannes DANTISCUS, s.l., [1524-03-25 — 1524-06-10]
71IDL  496 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
72IDL  198 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-05-03
73IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
74IDL  598 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-02-26
75IDL 4498 Laurentius WARMUT do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-08-07
76IDL  299 Ioannes DANTISCUS do Antonio Niccolo CARMIGNANO (Suavius PARTHENOPEUS), Granada, 1526-08-12
77IDL   46 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, [Toledo], [1526-02-24]
78IDL   52 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, s.l., [ca. 1526-02-08]
79IDL  195 Sigismund I Jagiellon do Lodovico ALIFIO & Ioannes DANTISCUS, s.l., [1524-03-25]
80IDL  196 [Sigismund I Jagiellon] & [Bona Sforza] do Lodovico ALIFIO & Ioannes DANTISCUS, s.l., [1524-03-25 — 1524-06-10]
81IDL  198 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-05-03
82IDL  205 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Vienna, 1524-03-30
83IDL  213 Francesco MARSUPINI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1524-08-09
84IDL  223 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Valladolid, 1524-11-12
85IDL  226 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza, Madrid, 1524-12-18
86IDL  227 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1524-12-19
87IDL  233 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1525-02-07
88IDL  236 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-14
89IDL  240 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-03-16
90IDL  243 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-04-25
91IDL  259 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-24
92IDL  262 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-26
93IDL  263 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-09-04
94IDL  264 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
95IDL  265 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
96IDL  272 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-11-01
97IDL  273 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-11-01
98IDL  275 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1526-01-01
99IDL  276 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-01-10
100IDL  278 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Niepołomice, 1526-02-08
101IDL  280 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1526-02-24
102IDL  281 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-02-24
103IDL  286 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1526-05-07
104IDL  288 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1526-06-16
105IDL  299 Ioannes DANTISCUS do Antonio Niccolo CARMIGNANO (Suavius PARTHENOPEUS), Granada, 1526-08-12
106IDL  300 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-09-01
107IDL  332 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-04-22
108IDL  335 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1527-05-01
109IDL  367 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-08-17
110IDL  435 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1529-10-11
111IDL  464 Ioannes DANTISCUS do [Jan LEWICKI], Bologna, 1530-01-25
112IDL  468 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-03-07
113IDL  496 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
114IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
115IDL  513 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-07-12
116IDL  536 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-08-31
117IDL  538 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-09-01
118IDL  543 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-09-08
119IDL  544 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-09-12
120IDL  558 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-10-17
121IDL  562 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-11-04
122IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
123IDL  586 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-31
124IDL  604 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-03-24
125IDL  610 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-04-08
126IDL  638 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-06-04
127IDL  647 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-06
128IDL  649 Sigismundus de RUSSIS do Ioannes DANTISCUS, Bari, [1531]-07-07
129IDL  652 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-07-17
130IDL  667 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Klamm, 1531-08-10
131IDL  668 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-08-12
132IDL  669 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-14
133IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
134IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
135IDL  735 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-01-05
136IDL 1231 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-10-22
137IDL 1240 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-11-19
138IDL 1244 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-12-06
139IDL 1249 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1534-12-18
140IDL 1279 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-02-16
141IDL 1318 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-06-15
142IDL 1343 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1535-08-09
143IDL 3478 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-25
144IDL 3488 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-08-20
145IDL 3530 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-03-17
146IDL 3594 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-05-06
147IDL 4498 Laurentius WARMUT do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-08-07
148IDL 5807 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1524-11-12
149IDL 6345 Bona Sforza & Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1527-08-28
150IDL   46 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, [Toledo], [1526-02-24]
151IDL   52 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, s.l., [ca. 1526-02-08]
152IDL  195 Sigismund I Jagiellon do Lodovico ALIFIO & Ioannes DANTISCUS, s.l., [1524-03-25]
153IDL  196 [Sigismund I Jagiellon] & [Bona Sforza] do Lodovico ALIFIO & Ioannes DANTISCUS, s.l., [1524-03-25 — 1524-06-10]
154IDL  198 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-05-03
155IDL  205 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Vienna, 1524-03-30
156IDL  213 Francesco MARSUPINI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1524-08-09
157IDL  223 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Valladolid, 1524-11-12
158IDL  226 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza, Madrid, 1524-12-18
159IDL  227 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1524-12-19
160IDL  233 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1525-02-07
161IDL  236 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-14
162IDL  240 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-03-16
163IDL  243 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-04-25
164IDL  259 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-24
165IDL  262 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-26
166IDL  263 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-09-04
167IDL  264 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
168IDL  265 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
169IDL  272 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-11-01
170IDL  273 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-11-01
171IDL  275 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1526-01-01
172IDL  276 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-01-10
173IDL  278 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Niepołomice, 1526-02-08
174IDL  280 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1526-02-24
175IDL  281 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-02-24
176IDL  286 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1526-05-07
177IDL  288 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1526-06-16
178IDL  299 Ioannes DANTISCUS do Antonio Niccolo CARMIGNANO (Suavius PARTHENOPEUS), Granada, 1526-08-12
179IDL  300 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-09-01
180IDL  332 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-04-22
181IDL  335 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1527-05-01
182IDL  367 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-08-17
183IDL  435 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1529-10-11
184IDL  464 Ioannes DANTISCUS do [Jan LEWICKI], Bologna, 1530-01-25
185IDL  468 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-03-07
186IDL  496 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
187IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
188IDL  513 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-07-12
189IDL  536 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-08-31
190IDL  538 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-09-01
191IDL  543 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-09-08
192IDL  544 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-09-12
193IDL  558 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-10-17
194IDL  562 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-11-04
195IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
196IDL  586 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-31
197IDL  604 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-03-24
198IDL  610 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-04-08
199IDL  638 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-06-04
200IDL  647 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-06
201IDL  649 Sigismundus de RUSSIS do Ioannes DANTISCUS, Bari, [1531]-07-07
202IDL  652 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-07-17
203IDL  667 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Klamm, 1531-08-10
204IDL  668 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-08-12
205IDL  669 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-14
206IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
207IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
208IDL  735 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-01-05
209IDL 1231 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-10-22
210IDL 1240 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-11-19
211IDL 1244 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-12-06
212IDL 1249 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1534-12-18
213IDL 1279 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-02-16
214IDL 1318 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-06-15
215IDL 1343 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1535-08-09
216IDL 3478 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-25
217IDL 3488 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-08-20
218IDL 3530 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-03-17
219IDL 3594 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-05-06
220IDL 4498 Laurentius WARMUT do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-08-07
221IDL 5807 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1524-11-12
222IDL 6345 Bona Sforza & Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1527-08-28
223IDL  638 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-06-04
224IDL  652 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-07-17
225IDL  586 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-31
226IDL  604 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-03-24
227IDL  610 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-04-08
228IDL  668 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-08-12
229IDL 1343 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1535-08-09
230IDL 4498 Laurentius WARMUT do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-08-07
231IDL  652 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-07-17
232IDL  638 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-06-04
233IDL  668 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-08-12
234IDL  586 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-31
235IDL  604 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-03-24
236IDL  610 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-04-08
237IDL 1343 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1535-08-09
238IDL 4498 Laurentius WARMUT do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-08-07
239IDL  367 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-08-17
240IDL  464 Ioannes DANTISCUS do [Jan LEWICKI], Bologna, 1530-01-25
241IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
242IDL  223 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Valladolid, 1524-11-12
243IDL  226 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza, Madrid, 1524-12-18
244IDL  543 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-09-08
245IDL  236 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-14
246IDL  544 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-09-12
247IDL  259 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-24
248IDL  558 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-10-17
249IDL  562 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-11-04
250IDL  286 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1526-05-07
251IDL  288 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1526-06-16
252IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
253IDL  300 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-09-01
254IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
255IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
256IDL  332 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-04-22
257IDL  735 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-01-05
258IDL 3478 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-25
259IDL 3530 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-03-17
260IDL  367 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-08-17
261IDL  464 Ioannes DANTISCUS do [Jan LEWICKI], Bologna, 1530-01-25
262IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
263IDL  223 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Valladolid, 1524-11-12
264IDL  226 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza, Madrid, 1524-12-18
265IDL  543 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-09-08
266IDL  236 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-14
267IDL  544 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-09-12
268IDL  259 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-24
269IDL  558 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-10-17
270IDL  562 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-11-04
271IDL  286 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1526-05-07
272IDL  288 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1526-06-16
273IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
274IDL  300 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-09-01
275IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
276IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
277IDL  332 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-04-22
278IDL  735 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-01-05
279IDL 3478 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-25
280IDL 3530 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-03-17
281IDL   46 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, [Toledo], [1526-02-24]
282IDL   52 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, s.l., [ca. 1526-02-08]
283IDL  195 Sigismund I Jagiellon do Lodovico ALIFIO & Ioannes DANTISCUS, s.l., [1524-03-25]
284IDL  196 [Sigismund I Jagiellon] & [Bona Sforza] do Lodovico ALIFIO & Ioannes DANTISCUS, s.l., [1524-03-25 — 1524-06-10]
285IDL  198 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-05-03
286IDL  205 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Vienna, 1524-03-30
287IDL  213 Francesco MARSUPINI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1524-08-09
288IDL  223 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Valladolid, 1524-11-12
289IDL  226 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza, Madrid, 1524-12-18
290IDL  227 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1524-12-19
291IDL  233 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1525-02-07
292IDL  236 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-14
293IDL  240 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-03-16
294IDL  243 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-04-25
295IDL  259 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-24
296IDL  262 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-26
297IDL  263 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-09-04
298IDL  264 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
299IDL  265 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
300IDL  272 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-11-01
301IDL  273 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-11-01
302IDL  275 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1526-01-01
303IDL  276 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-01-10
304IDL  278 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Niepołomice, 1526-02-08
305IDL  280 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1526-02-24
306IDL  281 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-02-24
307IDL  286 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1526-05-07
308IDL  288 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1526-06-16
309IDL  299 Ioannes DANTISCUS do Antonio Niccolo CARMIGNANO (Suavius PARTHENOPEUS), Granada, 1526-08-12
310IDL  300 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-09-01
311IDL  332 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-04-22
312IDL  335 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1527-05-01
313IDL  367 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-08-17
314IDL  435 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1529-10-11
315IDL  464 Ioannes DANTISCUS do [Jan LEWICKI], Bologna, 1530-01-25
316IDL  468 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-03-07
317IDL  496 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
318IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
319IDL  513 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-07-12
320IDL  536 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-08-31
321IDL  538 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-09-01
322IDL  543 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-09-08
323IDL  544 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1530-09-12
324IDL  558 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-10-17
325IDL  562 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-11-04
326IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
327IDL  586 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-31
328IDL  598 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-02-26
329IDL  604 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-03-24
330IDL  610 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-04-08
331IDL  632 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-05-29
332IDL  638 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-06-04
333IDL  647 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-06
334IDL  649 Sigismundus de RUSSIS do Ioannes DANTISCUS, Bari, [1531]-07-07
335IDL  652 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-07-17
336IDL  667 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Klamm, 1531-08-10
337IDL  668 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-08-12
338IDL  669 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-14
339IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
340IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
341IDL  735 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-01-05
342IDL 1231 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-10-22
343IDL 1240 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-11-19
344IDL 1244 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1534-12-06
345IDL 1249 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1534-12-18
346IDL 1279 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-02-16
347IDL 1318 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-06-15
348IDL 1343 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1535-08-09
349IDL 2319 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Wieliczka, 1540-06-10
350IDL 3478 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-04-25
351IDL 3488 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-08-20
352IDL 3530 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-03-17
353IDL 3594 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-05-06
354IDL 4498 Laurentius WARMUT do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-08-07
355IDL 5807 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1524-11-12
356IDL 6345 Bona Sforza & Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1527-08-28
1 IDT  527 Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do all and each        [after 1524-03-13]
2 IDT  289 Memorial of Ioannes Dantiscus submitted do the Emperor Charles V von Habsburg on behalf of the King Sigismund I Jagiellon and of the Queen Bona Sforza, with an inserted reply from the Great Chancellor of the Emperor, Mercurino Gattinara    [Granada]    [shortly before 1526-06-10]
3 IDT  289 Memorial of Ioannes Dantiscus submitted do the Emperor Charles V von Habsburg on behalf of the King Sigismund I Jagiellon and of the Queen Bona Sforza, with an inserted reply from the Great Chancellor of the Emperor, Mercurino Gattinara    [Granada]    [shortly before 1526-06-10]
4 IDT  527 Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do all and each        [after 1524-03-13]
5 IDT  289 Memorial of Ioannes Dantiscus submitted do the Emperor Charles V von Habsburg on behalf of the King Sigismund I Jagiellon and of the Queen Bona Sforza, with an inserted reply from the Great Chancellor of the Emperor, Mercurino Gattinara    [Granada]    [shortly before 1526-06-10]
6 IDT  527 Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do all and each        [after 1524-03-13]