Liczba odwiedzin: 3123
» Korpus TekstĂłw i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa ĆčrĂłdeƂ i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeĆŒone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposĂłb caƂoƛci lub częƛci danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody wƂaƛciciela praw.

Osoba lub instytucja #1065
Royal Council of Poland

Royal Council of Poland

Teksty związane z Royal Council of Poland

Spis Baza danych PeƂny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1 IDT  486 Frederick Jagiellon & Royal Council of Poland do all and each    Marienburg (Malbork)    1501-07-08

Teksty ze wzmianką o Royal Council of Poland

1IDL 4405 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-12-23
2IDL 3306 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-31
3IDL 5306 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-10-31
4IDL 5507 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1536-08-25
5IDL 4409 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-16
6IDL 1912 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, NiepoƂomice, 1538-09-02
7IDL 4912 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-30
8IDL 5714 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Brest-Litovsk, 1544-07-10
9IDL 1616 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1537-04-04
10IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
11IDL 4323 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1533-04-05
12IDL 3324 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
13IDL 3628 PaweƂ PƁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1538-03-10
14IDL 1336 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-07-31
15IDL 2936 Ioannes DANTISCUS do Mathias PLATEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-17
16IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
17IDL 6342 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)], [Tiedemann GIESE] & [StanisƂaw KOSTKA], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-02
18IDL 1548 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-10-20
19IDL 3050 [Ioannes DANTISCUS] do Thorn Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-02-25
20IDL 3952 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-04
21IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
22IDL   56 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI?], s.l., [after 1544-06?]
23IDL      do
24IDL 2361 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-11-29
25IDL 1565 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1536-12-13
26IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
27IDL 4365 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-11-25
28IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]
29IDL 4371 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-22
30IDL 5271 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-10-29
31IDL 4372 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-23
32IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
33IDL 5474 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1540-03-11
34IDL 1877 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-07-23
35IDL 3077 [Ioannes DANTISCUS] do [Thorn Town Council?], [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-04-11
36IDL 5477 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1543-10-23
37IDL 2381 Ioannes DANTISCUS do [Jerzy KONOPACKI (von KONOPAT) sr?], Allenstein (Olsztyn), 1541-01-23
38IDL 1082 Ioannes DANTISCUS do [Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
39IDL 4082 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-03-28
40IDL 5282 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-05-25
41IDL 2283 Sebastian BRANICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1540-03-09
42IDL 1085 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr TOMICKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
43IDL 1087 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
44IDL 1088 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr GAMRAT], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
45IDL 5493 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Ɓowicz, 1536-01-15
46IDL  295 Jan Benedyktowicz SOLFA do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1526-07-06
47IDL  896 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1533-02-21
48IDL  897 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1533-02-22
49IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
50IDL 1198 [Ioannes DANTISCUS] do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), [shortly after 1534-07-11]
51IDL 5198 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-07-20
52IDL   56 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI?], s.l., [after 1544-06?]
53IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]
54IDL  295 Jan Benedyktowicz SOLFA do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1526-07-06
55IDL  896 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1533-02-21
56IDL  897 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1533-02-22
57IDL 1082 Ioannes DANTISCUS do [Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
58IDL 1085 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr TOMICKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
59IDL 1087 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
60IDL 1088 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr GAMRAT], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
61IDL 1198 [Ioannes DANTISCUS] do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), [shortly after 1534-07-11]
62IDL 1336 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-07-31
63IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
64IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
65IDL 1548 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-10-20
66IDL 1565 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1536-12-13
67IDL 1616 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1537-04-04
68IDL 1877 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-07-23
69IDL 2361 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-11-29
70IDL 2381 Ioannes DANTISCUS do [Jerzy KONOPACKI (von KONOPAT) sr?], Allenstein (Olsztyn), 1541-01-23
71IDL 2936 Ioannes DANTISCUS do Mathias PLATEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-17
72IDL 3050 [Ioannes DANTISCUS] do Thorn Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-02-25
73IDL 3077 [Ioannes DANTISCUS] do [Thorn Town Council?], [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-04-11
74IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
75IDL 3306 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-31
76IDL 3324 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
77IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
78IDL 3952 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-04
79IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
80IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
81IDL 4323 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1533-04-05
82IDL 4365 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-11-25
83IDL 4371 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-22
84IDL 4372 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-23
85IDL 4405 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-12-23
86IDL 4409 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-16
87IDL 4912 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-30
88IDL 5198 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-07-20
89IDL 5271 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-10-29
90IDL 5282 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-05-25
91IDL 5474 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1540-03-11
92IDL 5493 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Ɓowicz, 1536-01-15
93IDL 6342 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)], [Tiedemann GIESE] & [StanisƂaw KOSTKA], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-02
94IDL   56 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI?], s.l., [after 1544-06?]
95IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]
96IDL  295 Jan Benedyktowicz SOLFA do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1526-07-06
97IDL  896 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1533-02-21
98IDL  897 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1533-02-22
99IDL 1082 Ioannes DANTISCUS do [Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
100IDL 1085 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr TOMICKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
101IDL 1087 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
102IDL 1088 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr GAMRAT], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
103IDL 1198 [Ioannes DANTISCUS] do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), [shortly after 1534-07-11]
104IDL 1336 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-07-31
105IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
106IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
107IDL 1548 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-10-20
108IDL 1565 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1536-12-13
109IDL 1616 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1537-04-04
110IDL 1877 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-07-23
111IDL 2361 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-11-29
112IDL 2381 Ioannes DANTISCUS do [Jerzy KONOPACKI (von KONOPAT) sr?], Allenstein (Olsztyn), 1541-01-23
113IDL 2936 Ioannes DANTISCUS do Mathias PLATEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-03-17
114IDL 3050 [Ioannes DANTISCUS] do Thorn Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-02-25
115IDL 3077 [Ioannes DANTISCUS] do [Thorn Town Council?], [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-04-11
116IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
117IDL 3306 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-31
118IDL 3324 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
119IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
120IDL 3952 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-04
121IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
122IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
123IDL 4323 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1533-04-05
124IDL 4365 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-11-25
125IDL 4371 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-22
126IDL 4372 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-23
127IDL 4405 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-12-23
128IDL 4409 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-16
129IDL 4912 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-30
130IDL 5198 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-07-20
131IDL 5271 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-10-29
132IDL 5282 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-05-25
133IDL 5474 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1540-03-11
134IDL 5493 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Ɓowicz, 1536-01-15
135IDL 6342 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)], [Tiedemann GIESE] & [StanisƂaw KOSTKA], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-02
136IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
137IDL 3050 [Ioannes DANTISCUS] do Thorn Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-02-25
138IDL 3077 [Ioannes DANTISCUS] do [Thorn Town Council?], [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-04-11
139IDL 3306 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-31
140IDL 3324 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
141IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
142IDL 3952 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-04
143IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
144IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
145IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
146IDL 3050 [Ioannes DANTISCUS] do Thorn Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-02-25
147IDL 3077 [Ioannes DANTISCUS] do [Thorn Town Council?], [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-04-11
148IDL 3306 Ioannes DANTISCUS do Katarina SCHEWECKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-31
149IDL 3324 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
150IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
151IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
152IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
153IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]
154IDL  897 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1533-02-22
155IDL 1336 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-07-31
156IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
157IDL 1616 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1537-04-04
158IDL 2361 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-11-29
159IDL 3050 [Ioannes DANTISCUS] do Thorn Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-02-25
160IDL 3077 [Ioannes DANTISCUS] do [Thorn Town Council?], [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-04-11
161IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
162IDL 3324 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
163IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
164IDL 3952 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-04
165IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
166IDL 5271 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-10-29
167IDL 5493 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Ɓowicz, 1536-01-15
168IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]
169IDL  897 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1533-02-22
170IDL 1336 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-07-31
171IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
172IDL 1616 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1537-04-04
173IDL 2361 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-11-29
174IDL 3050 [Ioannes DANTISCUS] do Thorn Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-02-25
175IDL 3077 [Ioannes DANTISCUS] do [Thorn Town Council?], [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-04-11
176IDL 3253 Ioannes DANTISCUS do Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-05
177IDL 3324 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
178IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
179IDL 3952 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-04
180IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
181IDL 5271 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-10-29
182IDL 5493 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Ɓowicz, 1536-01-15
183IDL   56 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI?], s.l., [after 1544-06?]
184IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]
185IDL  295 Jan Benedyktowicz SOLFA do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1526-07-06
186IDL  896 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1533-02-21
187IDL  897 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1533-02-22
188IDL 1082 Ioannes DANTISCUS do [Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
189IDL 1085 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr TOMICKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
190IDL 1087 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
191IDL 1088 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr GAMRAT], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
192IDL 1198 [Ioannes DANTISCUS] do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), [shortly after 1534-07-11]
193IDL 1336 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-07-31
194IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
195IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
196IDL 1548 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-10-20
197IDL 1565 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1536-12-13
198IDL 1616 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1537-04-04
199IDL 1877 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-07-23
200IDL 1912 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, NiepoƂomice, 1538-09-02
201IDL 2361 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-11-29
202IDL 3628 PaweƂ PƁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1538-03-10
203IDL 4082 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-03-28
204IDL 5493 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Ɓowicz, 1536-01-15
205IDL 5507 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1536-08-25
1 IDT  421 [Ioannes DANTISCUS] do [Council of Royal Prussia]    Marienburg (Malbork)    [1534-10-01 — 1534-10-08]
2 IDT  421 [Ioannes DANTISCUS] do [Council of Royal Prussia]    Marienburg (Malbork)    [1534-10-01 — 1534-10-08]
3 IDT  421 [Ioannes DANTISCUS] do [Council of Royal Prussia]    Marienburg (Malbork)    [1534-10-01 — 1534-10-08]