Liczba odwiedzin: 17340
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #132
Ioannes MAGNUS

Ioannes Magnus (Ioannes Store, Jöns Månsson, Ioannes Magni) (*1488 – †1544), 1523-1544 archbishop of Uppsala; 1531 exiled by Protestants

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Ioannes MAGNUS

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 15

zachowanych: 13 + zaginionych: 2

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL 1328 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1535-07-09
            odebrano [1535]-07-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 3, k. 110 + f. [1] missed in numbering after f. 110
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1535, k. 52r-53v
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 289

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 73

Publikacje:
1KOLBERG 1915 Nr 1, s. 31-33 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 304, s. 246 (angielski regest)
3AT 17 Nr 399, s. 500-502 (in extenso; polski regest)
4MAGNUS 1992 Nr 24, s. 111-114 (in extenso; angielski regest)
2IDL 1434 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-04-05
            odebrano [1536]-04-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 3, k. 117
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 42
3kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 42r-v
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 295

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 203

Publikacje:
1KOLBERG 1915 Nr 2, s. 33-34 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 320, s. 409 (angielski regest)
3MAGNUS 1992 Nr 25, s. 114-116 (in extenso; angielski regest)
4AT 18 Nr 130, s. 160 (polski regest)
3IDL 1441 [Ioannes DANTISCUS] do [Ioannes MAGNUS], Althausen (Starogród), 1536-04-23


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 93-94
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 174-176
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 136v-137r
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 54 (TN), Nr 66, s. 189-192
5regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 47
6regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 598

Publikacje:
1KOLBERG 1915 Nr 3, s. 34-37 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 321, s. 409 (angielski regest)
3JASIŃSKA-ZDUN 2010 s. 360-361 (ekscerpt)
4SKOLIMOWSKA 2012 Dantiscus s. 204-207 (ekscerpt język: angielski przekład; ekscerpt)
4IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
            odebrano [1536]-05-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AK, Ab 5, Nr 25, k. 60 + [1] missed in numbering
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 303

Publikacje:
1HIPLER 1891 Nr 37, s. 527-529 (niemiecki regest; in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 324, s. 265-266 (angielski regest)
3MAGNUS 1992 Nr 26, s. 116-120 (in extenso; angielski regest)
4AT 18 Nr 167, s. 198-199 (polski regest)
5IDL 1454 [Ioannes DANTISCUS] do [Ioannes MAGNUS], Löbau (Lubawa), 1536-05-26


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 95

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 221

Publikacje:
1KOLBERG 1915 Nr 4, s. 37-38 (in extenso)
6IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
            odebrano [1536]-06-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 3, k. 124
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 63r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 234
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 300

Publikacje:
1KOLBERG 1915 Nr 5, s. 38-39 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 328, s. 409 (angielski regest)
3MAGNUS 1992 Nr 27, s. 120-121 (in extenso; angielski regest)
4Españoles part II, Nr 81, s. 260-261 (hiszpański przekład)
7IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
            odebrano Thorn (Toruń), [1536]-11-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 277-280

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 342
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 506

Publikacje:
1KOLBERG 1914 s. 44-45 (in extenso)
2MAGNUS 1992 Nr 28, s. 121-123 (in extenso; angielski regest)
3AT 18 Nr 399, s. 433 (polski regest)
8IDL 1831 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28
            odebrano [1538]-03-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 158
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 32
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 24, k. 20v (c.p.)
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 20, k. 69r-v
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 97v-98v
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 173-175
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 28r-v
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 56 (TN), Nr 2, s. 11-12
9kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1538, k. 3

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 101

Publikacje:
1COLLIJN 1910 Nr 1, s. 7 (in extenso)
2COLLIJN 1912 Nr 1, s. 13 (in extenso)
3DE VOCHT 1961 Nr DE, 377, s. 409 (angielski regest)
4MAGNUS 1992 Nr 30, s. 125-126 (in extenso; angielski regest)
9IDL 1865 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Vicenza, 1538-05-30
            odebrano [1538]-09-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 6, k. 30
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1538, k. 14r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 328

Publikacje:
1KOLBERG 1915 Nr 6, s. 39-40 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 386, s. 409 (wzmianka)
3MAGNUS 1992 Nr 33, s. 129-131 (in extenso; angielski regest)
10IDL 2020 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1538-12-20
            odebrano 1539-04-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 32
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1538, k. 49r-v
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 330

Publikacje:
1KOLBERG 1915 Nr 7, s. 41-42 (in extenso)
2MAGNUS 1992 Nr 35, s. 132-134 (in extenso; angielski regest)
11IDL 7234     Ioannes DANTISCUS do Ioannes MAGNUS, ca. 1539-04-21 List zaginiony

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 2191: Veniens ad me in praeterito mense Iunio optime spei adulescens Gasparus Hannouius attulit mihi gratissimas litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae.
12IDL 2191 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1539-07-13
            odebrano [1539]-08-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 8-10
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 44
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 26, k. 21r-v
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 22, k. 72r-74r
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 102v-104v
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 181-184
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 29v - 30r
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 56 (TN), Nr 25, s. 187-189
9kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1539, k. 34-35
10regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 116

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 116

Publikacje:
1COLLIJN 1910 Nr 2, s. 8-9 (in extenso)
2COLLIJN 1912 Nr 2, s. 14-15 (in extenso)
3DE VOCHT 1961 Nr DE, 399, s. 409 (wzmianka)
4DE VOCHT 1961 Nr DE, 399, s. 314 (wzmianka)
5MAGNUS 1992 Nr 37, s. 136-139 (in extenso; angielski regest)
13IDL 2387 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-02-14
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1541-04-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 357-360
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1541, k. 21r-v

Publikacje:
1KOLBERG 1915 Nr 9, s. 43-45 (in extenso)
2MAGNUS 1992 Nr 39, s. 141-142 (in extenso; angielski regest)
14IDL 6983     Ioannes DANTISCUS do Ioannes MAGNUS, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-26 List zaginiony
            odebrano Rome, few days before 1541-09-03
List zaginiony, mentioned in IDL 2491: Litteras Dominationis Vestrae Reverendissimae Braunsbergii XXVI Maii datas Romae superioribus diebus accepi
15IDL 2491 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-09-03
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1541-12-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 6, k. 50
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1541, k. 57r-v
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 345

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 359

Publikacje:
1KOLBERG 1915 Nr 10, s. 45-46 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 430, s. 409 (wzmianka)
3MAGNUS 1992 Nr 46, s. 149-150 (in extenso; angielski regest)

Wiersze związane z Ioannes MAGNUS

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1 IDP  169 [De haeresi]    
napisany 1534-04-23 pierwodruk 1915

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 93-94
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 175-176
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 136v-137r
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 54 (TN), Nr 66, k. 190-192

Publikacje:
1KOLBERG 1915 s. 35-36 (in extenso)
2JASIŃSKA-ZDUN 2010 s. 360-361 (in extenso)
3SKOLIMOWSKA 2012 Dantiscus s. 204-207 (in extenso; angielski przekład)
 

Teksty ze wzmianką o Ioannes MAGNUS

1IDL 1311 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1535-06-09
2IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
3IDL 2020 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1538-12-20
4IDL 1426 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1536-03-06
5IDL 1831 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28
6IDL 5639 Dietrich von RHEDEN do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-11-23
7IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
8IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
9IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
10IDL 1865 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Vicenza, 1538-05-30
11IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
12IDL 3676 Dietrich von RHEDEN do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28
13IDL 2387 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-02-14
14IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
15IDL 2191 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1539-07-13
16IDL 2991 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1546-08-21
17IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
18IDL 1311 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1535-06-09
19IDL 1426 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1536-03-06
20IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
21IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
22IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
23IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
24IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
25IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
26IDL 1831 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28
27IDL 1865 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Vicenza, 1538-05-30
28IDL 2020 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1538-12-20
29IDL 2191 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1539-07-13
30IDL 2387 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-02-14
31IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
32IDL 1311 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1535-06-09
33IDL 1426 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1536-03-06
34IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
35IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
36IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
37IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
38IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
39IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
40IDL 1831 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28
41IDL 1865 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Vicenza, 1538-05-30
42IDL 2020 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1538-12-20
43IDL 2191 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1539-07-13
44IDL 2387 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-02-14
45IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
46IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
47IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
48IDL 1311 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1535-06-09
49IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
50IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
51IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
52IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
53IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
54IDL 1311 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1535-06-09
55IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
56IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
57IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
58IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
59IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
60IDL 1311 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1535-06-09
61IDL 1426 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1536-03-06
62IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
63IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
64IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
65IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
66IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
67IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
68IDL 1831 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28
69IDL 1865 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Vicenza, 1538-05-30
70IDL 2020 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1538-12-20
71IDL 2191 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1539-07-13
72IDL 2991 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1546-08-21
73IDL 3676 Dietrich von RHEDEN do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28