Liczba odwiedzin: 4132
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1618
The Prussians

The Prussians

Teksty ze wzmianką o The Prussians

1IDL 5402 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-03-18
2IDL  103 Remaclus [ARDUENNA] do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, [1523]-06-11
3IDL  408 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Zaragoza, 1528-06-28
4IDL 4915 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1547-07-14
5IDL 1925 Ioannes HIMMELREICH do Ioannes DANTISCUS, Kulm (Chełmno), 1538-09-20
6IDL 3032 Andrzej ZEBRZYDOWSKI do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE, [Włocławek], 1547-01-13
7IDL  434 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1529-07-24
8IDL  148 Mauritius FERBER do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1534-12-26 — 1535-01-17]
9IDL 2248 Georg WITZEL (VICELIUS) do Ioannes DANTISCUS, Berlin, 1539-12-08
10IDL 1356 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1535-09-16
11IDL 4472 Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1537-01-02 and 1537-01-03
12IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
13IDL 2376 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-01-05
14IDL 1378 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1535-12-06
15IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), [1541?]
16IDL 4796 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1547-08-08
17IDL  148 Mauritius FERBER do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1534-12-26 — 1535-01-17]
18IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), [1541?]
19IDL  103 Remaclus [ARDUENNA] do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, [1523]-06-11
20IDL  408 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Zaragoza, 1528-06-28
21IDL  434 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1529-07-24
22IDL 1356 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1535-09-16
23IDL 1378 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1535-12-06
24IDL 1925 Ioannes HIMMELREICH do Ioannes DANTISCUS, Kulm (Chełmno), 1538-09-20
25IDL 2248 Georg WITZEL (VICELIUS) do Ioannes DANTISCUS, Berlin, 1539-12-08
26IDL 2376 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-01-05
27IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
28IDL 3032 Andrzej ZEBRZYDOWSKI do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE, [Włocławek], 1547-01-13
29IDL 4472 Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1537-01-02 and 1537-01-03
30IDL 4796 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1547-08-08
31IDL 4915 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1547-07-14
32IDL 5402 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-03-18
33IDL  148 Mauritius FERBER do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1534-12-26 — 1535-01-17]
34IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), [1541?]
35IDL  103 Remaclus [ARDUENNA] do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, [1523]-06-11
36IDL  408 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Zaragoza, 1528-06-28
37IDL  434 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1529-07-24
38IDL 1356 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1535-09-16
39IDL 1378 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1535-12-06
40IDL 1925 Ioannes HIMMELREICH do Ioannes DANTISCUS, Kulm (Chełmno), 1538-09-20
41IDL 2248 Georg WITZEL (VICELIUS) do Ioannes DANTISCUS, Berlin, 1539-12-08
42IDL 2376 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-01-05
43IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
44IDL 3032 Andrzej ZEBRZYDOWSKI do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE, [Włocławek], 1547-01-13
45IDL 4472 Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1537-01-02 and 1537-01-03
46IDL 4796 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1547-08-08
47IDL 4915 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1547-07-14
48IDL 5402 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-03-18
49IDL 4472 Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1537-01-02 and 1537-01-03
50IDL 4796 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1547-08-08
51IDL 4472 Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1537-01-02 and 1537-01-03
52IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), [1541?]
53IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), [1541?]
54IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), [1541?]
55IDL 2248 Georg WITZEL (VICELIUS) do Ioannes DANTISCUS, Berlin, 1539-12-08
56IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
57IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), [1541?]
58IDL 2248 Georg WITZEL (VICELIUS) do Ioannes DANTISCUS, Berlin, 1539-12-08
59IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
60IDL  103 Remaclus [ARDUENNA] do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, [1523]-06-11
61IDL  148 Mauritius FERBER do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1534-12-26 — 1535-01-17]
62IDL  408 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Zaragoza, 1528-06-28
63IDL  434 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1529-07-24
64IDL 1356 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1535-09-16
65IDL 1378 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1535-12-06
66IDL 2248 Georg WITZEL (VICELIUS) do Ioannes DANTISCUS, Berlin, 1539-12-08
67IDL 2376 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-01-05
68IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
69IDL 3032 Andrzej ZEBRZYDOWSKI do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE, [Włocławek], 1547-01-13
70IDL 4472 Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1537-01-02 and 1537-01-03
71IDL 4796 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1547-08-08
1 IDT  313 Ioannes DANTISCUS do Charles V of Habsburg    [Augsburg]    [1530-07-27]
2 IDT  313 Ioannes DANTISCUS do Charles V of Habsburg    [Augsburg]    [1530-07-27]
3 IDT  313 Ioannes DANTISCUS do Charles V of Habsburg    [Augsburg]    [1530-07-27]