Liczba odwiedzin: 2864
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #163
Mark LAURIJN

Mark Laurijn (*1488 – †1540), 1512 Canon of St. Donat in Bruges, 1519 - Dean of. St. Donatian, humanist, studied at Louvain University (1502) and in Bologna (1507), friend of Erasmus of Rotterdam and Juan Luis Vives, brother-in-law of Cornelis De Schepper's wife Elisabeth Donche, the widow of his brother Pieter Laurijn

Osoby związane z Mark LAURIJN

Znaleziono: 1


Sister of Mark LAURIJN

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Mark LAURIJN

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 6

zachowanych: 3 + zaginionych: 3

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
            odebrano Ghent (Gandavum), [1531]-05-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 48
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a. 1531, k. 45
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 239

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 340

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 129, s. 82 (angielski regest; ekscerpt)
2Españoles part IIIB, Nr 10, s. 324-325 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3CEID 2/2 (Appendix No. 1) s. 593-594 (in extenso; angielski regest)
2IDL 7012     Ioannes DANTISCUS do Mark LAURIJN, 1531-05-30 — 1531-06-11 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 641: Reddidit mihi Livinus noster tuas cum carta litteras
3IDL  641 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-06-12
            odebrano Ghent (Gandavum), [1531]-06-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 58-59
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 52-53
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 42

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 137, s. 86-87, 316 (angielski regest)
2CEID 2/2 (Appendix No. 2) s. 595-597 (in extenso; angielski regest)
4IDL 7015     Ioannes DANTISCUS do Mark LAURIJN, shortly before 1531-12-17 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 728: Accepi priores tuas litteras cum libellis de victoria omnibus auditu iucundissima serenissimi regis Polloniae contra Muldaviae ducem
5IDL 7016     Ioannes DANTISCUS do Mark LAURIJN, shortly before 1531-12-17 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 728: Accesserunt aliae tuae litterae, per coniugem domini Cornelii Scepperi allatae, aliis libellis de eadem victoria concomitatae, et, quod omnium optatissimum erat, tua ad vivum expressa imagine. Praeter hec mihi congratularis plurimum, quod sospes ex Gallia redierim
6IDL  728 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-12-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 155-156
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 566

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 10r
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 453

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 184, s. 120-121 (angielski regest; ekscerpt)
2CEID 2/2 (Appendix No. 11) s. 618-620 (in extenso; angielski regest)

Teksty ze wzmianką o Mark LAURIJN

1IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
2IDL  916 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-18
3IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
4IDL  922 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-27
5IDL  728 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-12-17
6IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
7IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
8IDL  641 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-06-12
9IDL 4546 Adolphus de SCORNACO do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1535-06-03
10IDL  650 Jan van FEVIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-07-14
11IDL  760 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-02-27
12IDL  763 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-03-11
13IDL 2268 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], [Heils]berg (Lidzbark Warmiński), 1541-01-10
14IDL 1379 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1535-12-06
15IDL  790 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-05-23
16IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
17IDL  641 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-06-12
18IDL  650 Jan van FEVIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-07-14
19IDL  728 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-12-17
20IDL  760 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-02-27
21IDL  763 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-03-11
22IDL  790 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-05-23
23IDL  916 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-18
24IDL  922 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-27
25IDL 1379 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1535-12-06
26IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
27IDL 2268 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], [Heils]berg (Lidzbark Warmiński), 1541-01-10
28IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
29IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
30IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
31IDL  641 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-06-12
32IDL  650 Jan van FEVIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-07-14
33IDL  728 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-12-17
34IDL  760 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-02-27
35IDL  763 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-03-11
36IDL  790 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-05-23
37IDL  916 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-18
38IDL  922 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-27
39IDL 1379 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1535-12-06
40IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
41IDL 2268 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], [Heils]berg (Lidzbark Warmiński), 1541-01-10
42IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
43IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
44IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
45IDL  763 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-03-11
46IDL  790 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-05-23
47IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
48IDL  763 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-03-11
49IDL  790 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-05-23
50IDL  763 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-03-11
51IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
52IDL 2268 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], [Heils]berg (Lidzbark Warmiński), 1541-01-10
53IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
54IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
55IDL  763 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-03-11
56IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
57IDL 2268 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], [Heils]berg (Lidzbark Warmiński), 1541-01-10
58IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
59IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
60IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
61IDL  641 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-06-12
62IDL  650 Jan van FEVIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-07-14
63IDL  728 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-12-17
64IDL  760 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-02-27
65IDL  790 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1532-05-23
66IDL  916 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-18
67IDL  922 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-27
68IDL 1379 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1535-12-06
69IDL 1421 Ioannes DANTISCUS do Cornelis [DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1536-02-24
70IDL 2268 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], [Heils]berg (Lidzbark Warmiński), 1541-01-10
71IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
72IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
73IDL 4546 Adolphus de SCORNACO do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1535-06-03