Liczba odwiedzin: 5318
» Korpus TekstĂłw i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa ĆčrĂłdeƂ i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeĆŒone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposĂłb caƂoƛci lub częƛci danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody wƂaƛciciela praw.

Spis listĂłw

Spis Baza danych PeƂny tekst

Znaleziono: 295

zachowanych: 268 + zaginionych: 27

1IDL 4603 Anton FUGGER do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1545-01-02
2IDL 2780 Elisabeth of Austria do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-01-04
3IDL 2778 Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-01-04
4IDL 2779 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-01-04
5IDL 2781 Piotr OKOƃ do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-01-05
6IDL 4786 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-01-06
7IDL 6468     Ioannes DANTISCUS do Kaspar HANNAU, 1545-01-09 List zaginiony
8IDL 6997     Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), 1545-01-09 List zaginiony
9IDL 6208 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, s.l., 1545-01-12
10IDL 5106 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1545-01-16
11IDL 4604 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do [Ioannes DANTISCUS?], Königsberg, 1545-01-16
12IDL 6614     Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-01-17 List zaginiony
13IDL 2782 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-01-17
14IDL  358 Jan TARNOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-01-22
15IDL 2785 Piotr KMITA SobieƄski do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-01-24
16IDL 2786 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-01-25
17IDL 7082     Ioannes DANTISCUS do Marco de la TORRE, before 1545-01-26 List zaginiony
18IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
19IDL 2787 Marco de la TORRE do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-01-26
20IDL 4441 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Elbing (Elbląg), 1545-01-26
21IDL 6945     Ioannes DANTISCUS do Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI), before 1545-01-26 List zaginiony
22IDL 4027 Ioannes DANTISCUS do Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
23IDL 4606 Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1545-01-28
24IDL 4605 MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN) do Ioannes DANTISCUS, Strasburg in Preussen (Brodnica), 1545-01-29
25IDL 4620 Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, Stuhm (Sztum), 1545-01-29
26IDL 3908 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Braunsberg (Braniewo), 1545-01-29
27IDL 3853 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Braunsberg (Braniewo), 1[545]-01-29
28IDL 3909 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Braunsberg (Braniewo), 1545-01-29
29IDL 4608 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1545-01-30
30IDL 4787 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-01-31
31IDL 2789 Jan SOKOƁOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1545-02-01
32IDL 2790 MikoƂaj LOKA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-02-01
33IDL 4607 Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Rheden (Radzyn), 1545-02-01
34IDL 6342 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)], [Tiedemann GIESE] & [StanisƂaw KOSTKA], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-02
35IDL 5107 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1545-02-02
36IDL 2791 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-03
37IDL 6209 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-04
38IDL 4788 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-02-04
39IDL 4442 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-04
40IDL 4610 StanisƂaw KOSTKA do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1545-02-05
41IDL 2792 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
42IDL 4789 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-02-06
43IDL 5718 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
44IDL 4443 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-06
45IDL 4790 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-02-09
46IDL 5719 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-10
47IDL 2793 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-11
48IDL 2795 Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-02-12
49IDL 2794 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-02-12
50IDL 6592     Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, 1545-02-12 List zaginiony
51IDL 2788 Elbing Town Council do Ioannes DANTISCUS, Elbing (Elbląg), 1545-02-14
52IDL 6154 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1545-02-16
53IDL 5322 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-18
54IDL 2798 Piotr KMITA SobieƄski do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-19
55IDL 4084 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-19
56IDL 2796 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Neisse (Nysa), 1545-02-20
57IDL 5191 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1545-02-22
58IDL 5108 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1545-02-22
59IDL 4791 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-02-23
60IDL 4444 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-23
61IDL 5323 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-24
62IDL 6940     Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, 1545-02-24 List zaginiony
63IDL 2799 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-28
64IDL 4611 Anton FUGGER do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1545-02-28
65IDL 6481     Ioannes DANTISCUS do Kaspar HANNAU, 1545-03-02 List zaginiony
66IDL 6546     Ioannes DANTISCUS do Olaus MAGNUS, 1545-03-02 List zaginiony
67IDL 3125 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-02
68IDL 4039 Ioannes DANTISCUS do Mathias PLATEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
69IDL 4037 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
70IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
71IDL 4036 Ioannes DANTISCUS do [Johann LOHMÜLLER?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-06
72IDL   85 S[tanisƂaw?] ODROWÄ„Ć» do [Ioannes DANTISCUS?], s.l., [1532-1544?]
73IDL 4792 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-03-07
74IDL 4035 Ioannes DANTISCUS do Braunsberg Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-09
75IDL 4034 Ioannes DANTISCUS do Wormditt Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-09
76IDL 4033 Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-11
77IDL 2800 Elbing Town Council do Ioannes DANTISCUS, Elbing (Elbląg), 1545-03-12
78IDL 5818 Ioannes DANTISCUS do Georg von ELDITTEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-12
79IDL 2382 [Ioannes DANTISCUS] do Nicolaus GLAUBITZ & Bartholomeus VOGT, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], [1545-03-12?]
80IDL 6941     Nikolaus FRIEDWALD do Ioannes DANTISCUS, before 1545-03-14 List zaginiony
81IDL 4031 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-14
82IDL 4032 Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-14
83IDL 2801 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-03-15
84IDL 2802 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-03-17
85IDL 2803 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-18
86IDL 6942     Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, before 1545-03-21 List zaginiony
87IDL 2804 MikoƂaj LOKA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-03-20
88IDL 2805 Samson WOREIN do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-03-20
89IDL 5720 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-03-20
90IDL 2806 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-03-21
91IDL 4030 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-21
92IDL 2807 Marco de la TORRE do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-03-23
93IDL 2808 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-03-26
94IDL 6944     Peter KOBERSEHE do Ioannes DANTISCUS, before 1545-03-27 List zaginiony
95IDL 2810 Piotr KMITA SobieƄski do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-03-27
96IDL 2809 Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-03-27
97IDL 4028 Ioannes DANTISCUS do Peter KOBERSEHE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-27
98IDL 2811 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-03-28
99IDL 2813 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-03-28
100IDL 4082 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-03-28
101IDL 2812 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-03-28
102IDL 6943     Georg SCHEWECKE do Ioannes DANTISCUS, before 1545-03-30 List zaginiony
103IDL 6310 UNKNOWN do Ioannes DANTISCUS, s.l., [before 1545-03-30]
104IDL 4043 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-30
105IDL 4044 Ioannes DANTISCUS do Mathias PLATEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-30
106IDL 4029 [Ioannes DANTISCUS] do Georg SCHEWECKE, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1545-03-30
107IDL 6224 Wilhelm von Hohenzollern do Ioannes DANTISCUS, Kokenhusen, 1545-04-02
108IDL 4041 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-03
109IDL 4072 Ioannes DANTISCUS do Braunsberg Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-03
110IDL 3916 Ioannes DANTISCUS do [Ermland (Warmia)] chapter, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-03
111IDL 4080 Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-03
112IDL 3915 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-03
113IDL 4079 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-03
114IDL 4078 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-03
115IDL 2814 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-04-04
116IDL 4073 Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-09
117IDL 3913 Ioannes [DANTISCUS] do UNKNOWN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-09
118IDL 4212 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-04-10
119IDL 4070 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-10
120IDL 4069 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-11
121IDL 4071 Ioannes DANTISCUS do [Lazarus TUCHER], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-11
122IDL 2815 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-04-14
123IDL 5324 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-15
124IDL 2816 Anton FUGGER do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1545-04-18
125IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
126IDL 2817 MikoƂaj LOKA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-04-20
127IDL 5109 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1545-04-21
128IDL 2818 Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-04-22
129IDL 4076 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-22
130IDL 3918 Ioannes [DANTISCUS] do PaweƂ PƁOTOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-23
131IDL 4075 Ioannes DANTISCUS do Georg von PREUCKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-23
132IDL 2819 Tomasz SOBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-04-25
133IDL 2820 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-04-26
134IDL 7039     Ioannes DANTISCUS do Kaspar HANNAU, 1545-04-27 List zaginiony
135IDL 2822 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-05-01
136IDL 2821 Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-05-01
137IDL 7040     Ioannes DANTISCUS do Kaspar HANNAU, 1545-05-01 List zaginiony
138IDL 4081 Ioannes DANTISCUS do Wilhelm IV von Wittelsbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-05-01
139IDL 2823 Elisabeth of Austria do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-05-02
140IDL 2824 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-05-03
141IDL 2825 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-05-05
142IDL 5451 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Neuhausen, 1545-05-05
143IDL 2826 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Worms, 1545-05-06
144IDL 2827 MikoƂaj LOKA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-05-08
145IDL 2828 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-05-09
146IDL 5325 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-05-10
147IDL 6697     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, 1545-05-11 List zaginiony
148IDL 2829 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-05-12
149IDL 2830 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-05-18
150IDL 2831 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-05-20
151IDL 2832 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-05-21
152IDL 5447 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Neuhausen, 1545-05-22
153IDL 5721 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-05-22
154IDL 6184 Giovanni CAMPEGGIO do Ioannes DANTISCUS & Ermland (Warmia) Chapter, Rome, 1545-05-23
155IDL 2833 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-05-26
156IDL 5326 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-05-27
157IDL 4613 Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, Stuhm (Sztum), 1545-05-28
158IDL 5327 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-05-29
159IDL 3919 [Ioannes DANTISCUS] do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-06-01
160IDL 2835 Elisabeth of Austria do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-06-02
161IDL 2834 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-06-02
162IDL 4614 Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Halle an der Saale, 1545-06-10
163IDL 4056 Ioannes DANTISCUS do [Valentin HANNAU], s.l., 1545-06-10
164IDL 4057 [Ioannes DANTISCUS] do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-06-10
165IDL 2836 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-06-12
166IDL 5722 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-06-13
167IDL 2838 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-06-13
168IDL 2837 StanisƂaw GÓRSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-06-13
169IDL 2733 Balthasar von PROMNITZ do Ioannes DANTISCUS, Breslau (Vratislavia, WrocƂaw), 1545-06-13
170IDL 7083     Ioannes DANTISCUS do Marco de la TORRE, before 1545-06-14 List zaginiony
171IDL 2839 Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Trent, 1545-06-14
172IDL 2841 Marco de la TORRE do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-06-14
173IDL 2842 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-06-15
174IDL 4063 Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-06-17
175IDL 4064 [Ioannes DANTISCUS] do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-06-17
176IDL 4062 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-06-17
177IDL 4061 [Ioannes DANTISCUS] do [Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER)?], s.l., [1545-06-17 — 1545-06-18]
178IDL 4060 Ioannes DANTISCUS do Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-06-18
179IDL 5448 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Neuhausen, 1545-06-20
180IDL 4615 Braunsberg Town Council do Ioannes DANTISCUS, Braunsberg (Braniewo), 1545-06-22
181IDL 2843 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-06-23
182IDL 5328 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-06-25
183IDL 2844 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, s.l., 1545-06-26
184IDL 6480     Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, 1545-06-27 List zaginiony
185IDL 4058 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-06-27
186IDL 4059 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-06-27
187IDL 3920 [Ioannes DANTISCUS] do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-06-29
188IDL 6368 Ioannes DANTISCUS do Adrianus, a parish priest in Wormditt (Orneta) & Vicars, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-07-03
189IDL 6369 Ioannes DANTISCUS do Petrus, a parish priest in Allenstein (Olsztyn) & Vicars, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-07-03
190IDL 6372 Ioannes DANTISCUS do Andreas, a parish priest in Seeburg (Jeziorany) & Vicars, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-07-03
191IDL 6367 Ioannes DANTISCUS do Anselmus, a parish priest in Mehlsack (PieniÄ™ĆŒno) & Vicars, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-07-03
192IDL 3921 Ioannes DANTISCUS do Iacobus HERMITZ, a parish priest in Braunsberg (Braniewo) & Vicars, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-07-03
193IDL 6374 Ioannes DANTISCUS do Nicolaus, a parish priest in Elbing (Elbląg) & Vicars, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-07-03
194IDL 6366 Ioannes DANTISCUS do Gaspar, a parish priest in Frauenburg (Frombork) & Vicars, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-07-03
195IDL 6370 Ioannes DANTISCUS do Tomasz GROSS, a parish priest in Guttstadt (Dobre Miasto) & Vicars, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-07-03
196IDL 6371 Ioannes DANTISCUS do Ioannes LANGHANNIUS, a parish priest in Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski) & Vicars, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-07-03
197IDL 6373 Ioannes DANTISCUS do Michael, a parish priest in Rössel (Reszel) & Vicars, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-07-03
198IDL 2845 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-07-10
199IDL 7041     Ioannes DANTISCUS do Kaspar HANNAU, 1545-07-14 List zaginiony
200IDL 2846 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Harderwijk, 1545-07-17
201IDL 6925     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, 1542 - 1545, before July 17 List zaginiony
202IDL 2848 Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Trent, 1545-07-20
203IDL 4616 Georg von POLENTZ do Ioannes DANTISCUS, Balga (Weselnoje)?, 1545-07-21
204IDL 2849 Piotr KMITA SobieƄski do [Ioannes DANTISCUS], Wiƛnicz, 1545-07-22
205IDL 2850 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-07-25
206IDL 2853 Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Trent, [1545-08-01 or shortly after]
207IDL 4045 Ioannes DANTISCUS do [Georg von Hohenzollern der Fromme?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-01
208IDL 4047 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-01
209IDL 4046 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-01
210IDL 2855 StanisƂaw GÓRSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-08-12
211IDL 2854 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-08-12
212IDL 2856 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-08-13
213IDL 2857 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-08-15
214IDL 2858 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-08-17
215IDL 2859 Tomasz SOBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-08-21
216IDL 2860 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-08-22
217IDL 5723 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-08-22
218IDL 4067 [Ioannes DANTISCUS] do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-22
219IDL 4066 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-22
220IDL 4065 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-23
221IDL 2861 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-08-26
222IDL 2486 Anton FUGGER do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1545-08-29
223IDL 4618 Braunsberg Town Council do Ioannes DANTISCUS, Braunsberg (Braniewo), 1545-08-31
224IDL 2851 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-[08]    (introduction to book)
225IDL 2863 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, London, 1545-09-01
226IDL 2862 Francis van der DILFT do Ioannes DANTISCUS, London, 1545-09-01
227IDL 4619 StanisƂaw KOSTKA do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1545-09-05
228IDL 2864 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-09-06
229IDL 2865 Lazarus TUCHER do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1545-09-07
230IDL 5111 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1545-09-08
231IDL 5110 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1545-09-08
232IDL 4793 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-09-09
233IDL 5329 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-09-11
234IDL 5112 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1545-09-11
235IDL 2866 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-09-18
236IDL 4944 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1545-09-20
237IDL 4622 Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Halle an der Saale, 1545-09-20
238IDL 4621 Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Halle an der Saale, 1545-09-21
239IDL 2867 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-09-24
240IDL 2869 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-09-26
241IDL 2870 Hanna CZERNA (SCHWARZENBERG) do Ioannes DANTISCUS, RogĂłĆșno, 1545-09-29
242IDL 2852 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-[08] — 1545-[09]    (introduction to book)
243IDL 2872 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-10-02
244IDL 2871 StanisƂaw GÓRSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-10-02
245IDL 2873 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-10-03
246IDL 2874 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-10-09
247IDL 5724 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-10-10
248IDL 3454 Claude DODIEU de VĂ©ly do Ioannes DANTISCUS, Trent, 1545-10-12
249IDL 2876 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-10-13
250IDL 4848 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-10-15
251IDL 4050 [Ioannes DANTISCUS] do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-10-15
252IDL 4049 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-10-15
253IDL 4052 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER)], [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1545-10-15
254IDL 4051 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-10-15
255IDL 6466     Ioannes DANTISCUS do MikoƂaj LOKA, before 1545-10-15 List zaginiony
256IDL 4048 Ioannes DANTISCUS do Georg von PREUCKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-10-15
257IDL 6649     [Ioannes DANTISCUS] do [Elbing Town Council?], 1545-04-12 — 1545-10-16 List zaginiony
258IDL 6650     [Elbing Town Council?] do [Ioannes DANTISCUS], 1545-04-13 — 1545-10-17 List zaginiony
259IDL 3027 [Ioannes DANTISCUS] do [Elbing Town Council?], s.l., [1545-10-18]
260IDL 3026 Ioannes DANTISCUS do [Georg SCHEWECKE?], Wormditt (Orneta), [1545-10-18]
261IDL 4624 Thorn Town Council do Ioannes DANTISCUS, Thorn (ToruƄ), 1545-10-23
262IDL 6617     Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, 1545-04-11 — 1545-10-24 List zaginiony
263IDL 2878 Szczęsny (Feliks) SRZEƃSKI (SOKOƁOWSKI) do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1545-10-28
264IDL 2877 Ioannes DANTISCUS do [Elbing Town Council], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-10-2[8]
265IDL 2879 Ioannes DANTISCUS do [Georg von PREUCKEN], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-10-28
266IDL 2880 Ioannes DANTISCUS do UNKNOWN [Ermland (Warmia) Canon], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-10-28
267IDL 3922 Ioannes [DANTISCUS] do [Ermland (Warmia)] chapter, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-10-29
268IDL 4053 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-10-29
269IDL 2881 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-10-30
270IDL 2882 Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Trent, 1545-11-01
271IDL 7042     Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, 1545-11-02 List zaginiony
272IDL 4847 Ioannes DANTISCUS do Rössel Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-11-06
273IDL 6155 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1545-11-10
274IDL 2883 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-11-11
275IDL 4625 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1545-11-11
276IDL 2884 MikoƂaj LOKA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-11-15
277IDL 2885 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1545-11-16
278IDL 6025 Georg von PREUCKEN do Ioannes DANTISCUS, Braunsberg (Braniewo), 1545-11-16
279IDL 2886 Georg von PREUCKEN do Ioannes DANTISCUS, Braunsberg (Braniewo), 1545-11-17
280IDL 2887 Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Trent, 1545-11-18
281IDL 7043     Ioannes DANTISCUS do Kaspar HANNAU, 1545-11-21 List zaginiony
282IDL 4626 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1545-11-22
283IDL 4133 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1545-12-01
284IDL 2888 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-12-03
285IDL 2889 Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Trent, 1545-12-13
286IDL 4636 [Tiedemann GIESE] do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-12-20
287IDL 4628 Christian HOLTZFER do Ioannes DANTISCUS, Pforzen, 1545-12-22
288IDL 4794 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-12-26
289IDL 2891 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-12-27
290IDL 2890 tutors from Lemsal, Georg von ROSEN, Georg ERNDENER, Reinhold GUTZLEF & Gerhard von MEIDHEIM do Ioannes DANTISCUS, Lemsal, 1545-12-27
291IDL 2892 Friedrich GUTTETER do Ioannes DANTISCUS, Breslau (Vratislavia, WrocƂaw), 1545-12-29
292IDL 2893 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-12-31
293IDL 4627 Johann von WERDEN do [Ioannes DANTISCUS?], Preußisch Mark, 1545, [beginning?] of December
294IDL   23 [Olaus MAGNUS?] do [Ioannes DANTISCUS?], s.l., [1545?]
295IDL 6888     Ioannes DANTISCUS do Georg of Austria, probably 1545 between October 13 and December List zaginiony