Liczba odwiedzin: 2111
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Spis listów

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 309

zachowanych: 276 + zaginionych: 33

1IDL 5452 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Neidenburg, 1531-01-05
2IDL  576 Giovanni Andrea de VALENTINIS do [Ioannes DANTISCUS], Cracow, 1531-01-06
3IDL 3504 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-01-06
4IDL 3459 Alessandro PESENTI do Ioannes DANTISCUS, [Cracow], [1531-01-06 or shortly after]
5IDL  577 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-01-08
6IDL 7028     Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Aix-la-Chapelle, 1531-01-13 List zaginiony
7IDL 3505 Johann REYNECK do Ioannes DANTISCUS, Hildesheim, 1531-01-13
8IDL  578 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Aix-la-Chapelle, 1531-01-13
9IDL 3846 Isabel DELGADA do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, [1531]-01-16
10IDL  579 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Maastricht, 1531-01-17
11IDL 3506 Paweł Sebastian KRASSOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-01-21
12IDL 6525     Krzysztof SZYDŁOWIECKI do Ioannes DANTISCUS, before 1531-01-23 List zaginiony
13IDL 3507 Jan CHOJEŃSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-01-22
14IDL 3691 Wolfgang (Wolf) HALLER von Hallerstein do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-01-22
15IDL  582 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-01-23
16IDL  581 Krzysztof SZYDŁOWIECKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-01-23
17IDL  583 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-01-24
18IDL 3692 Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-01-26
19IDL  584 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-27
20IDL 6214 [Clement VII] do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-01-27
21IDL 5908 Christoph MÜLICH do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1531-01-28
22IDL  585 Lodovico SPINOLA do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1531-01-29
23IDL 6526     Ioannes DANTISCUS do Lodovico SPINOLA, shortly before 1531-01-29 List zaginiony
24IDL  586 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-01-31
25IDL 3820 Hieronymus SAILER do Ioannes DANTISCUS, Ocaña, 1531-02-01
26IDL 6528     Ioannes DANTISCUS do Sigmund von HERBERSTEIN, 1531-01-01 — 1531-02-01 List zaginiony
27IDL  587 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1531-02-02
28IDL  589 Bartholomeus de GRAVE do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-02-03
29IDL  588 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1531-02-03
30IDL  590 Paulus PARTHENOPAEUS do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1531-02-05
31IDL 3508 Anthonius de TAXIS do Ioannes DANTISCUS, Linz, 1531-02-09
32IDL 5151 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1531-02-14
33IDL  592 Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Cologne, 1531-02-15
34IDL 1718 Miklós OLÁH do Bishop Ioannes [DANTISCUS?], Linz, 1531-02-15
35IDL  593 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-02-18
36IDL 6241 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-02-23
37IDL  575 Jan Benedyktowicz SOLFA do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-02-24
38IDL 3693 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-02-25
39IDL  598 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-02-26
40IDL 3694 Johann LOEBLE von Greinburg? do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1531-02-28
41IDL  599 Ioannes DANTISCUS do Ferdinand I of Habsburg, Brussels, 1531-03-01
42IDL   80 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], [1531-02-22 — 1531-03-03]
43IDL 6891     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, [1531, shortly before March 4?] List zaginiony
44IDL 6803     Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Brussels, 1531-03-04 List zaginiony
45IDL 5811 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], [1531-03-04 — 1531-03-05?]
46IDL 6804     Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Brussels, 1531-03-05 List zaginiony
47IDL  600 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-03-07
48IDL 4880 Isabel DELGADA do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1531-03-07
49IDL 3695 Christoph MÜLICH do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1531-03-09
50IDL  601 Leonard NIEDERHOFF do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1531-03-09
51IDL  602 Adrian FLINDT & Jakob FLINDT do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1531-03-14
52IDL 5981 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1531-03-18
53IDL  603 Ferdinand I of Habsburg do [Ioannes DANTISCUS], České Budějovice (Budweis), 1531-03-21
54IDL  604 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-03-24
55IDL 5839 Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Ghent (Gandavum), 1531-03-30
56IDL  605 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, Ghent (Gandavum), 1531-03-30
57IDL  606 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-03-31
58IDL 5152 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1531-04-02
59IDL  607 Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-04-03
60IDL 3696 Hieronymus SAILER do Ioannes DANTISCUS, Ocaña, 1531-04-03
61IDL 7093     Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Ghent (Gandavum), 1531-04-04 List zaginiony
62IDL  609 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1531-04-04
63IDL  608 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Ghent (Gandavum), 1531-04-04
64IDL  610 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-04-08
65IDL 3697 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-04-10
66IDL  612 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, [1531]-04-13
67IDL  611 Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1531-04-13
68IDL 5841 Ludwig X von Wittelsbach do Ioannes DANTISCUS, Munich, 1531-04-13
69IDL  129 Ioannes DANTISCUS do Alfonso de VALDÉS, [Ghent (Gandavum)?], [1531, shortly after April 9]
70IDL 5842 Georg von Hohenzollern der Fromme do Ioannes DANTISCUS, Sulzbach, 1531-04-14
71IDL 5797 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Ghent (Gandavum)?], [shortly after 1531-04-09]
72IDL  614 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-04-15
73IDL  613 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-04-15
74IDL 3834 Isabel DELGADA do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, [1531]-04-15
75IDL  130 Ioannes DANTISCUS do Alfonso de VALDÉS, [Ghent (Gandavum)], [1531-04-13 or shortly after]
76IDL  615 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-16
77IDL 5796 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Ghent (Gandavum)], [1531-04-13 or shortly after]
78IDL 5840 Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-04-16
79IDL  616 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-18
80IDL 3509 Václav PROCEK do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1531-04-25
81IDL  617 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-27
82IDL  618 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-27
83IDL 5844 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1531-05-02
84IDL  619 Wenzel BEYER do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1531-05-03
85IDL 6527     Ioannes DANTISCUS do Sigmund von HERBERSTEIN, 1531-04-01 — 1531-05-06 List zaginiony
86IDL 6893     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, 1531-05-07 List zaginiony
87IDL  621 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Esztergom, 1531-05-07
88IDL 3835 Isabel DELGADA do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1531-05-07
89IDL  622 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1531-05-08
90IDL 5843 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1531-05-10
91IDL  623 Nicolaus CLENARDUS (CLEYNAERTS) do [Ioannes DANTISCUS], Leuven (Lovanium), [1531]-05-11
92IDL  620 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-[12]
93IDL  624 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-05-12
94IDL  625 Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-05-15
95IDL  626 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-05-16
96IDL  627 Albrecht CUON do Ioannes DANTISCUS, Ocaña, 1531-05-19
97IDL  628 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Ghent (Gandavum), 1531-05-19
98IDL  629 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Ghent (Gandavum), 1531-05-19
99IDL  630 Krzysztof SZYDŁOWIECKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-05-20
100IDL 3699 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1531-05-21
101IDL 3510 Venceslaus WILHARTICZ do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1531-05-21
102IDL   78 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, [Bruges], [1531, the second half of April or the beginning of May]
103IDL 3700 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-05-22
104IDL  631 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Ghent (Gandavum), 1531-05-24
105IDL 3701 Georg SCHENCK van Tautenburg do Ioannes DANTISCUS, Vollenhove, 1531-05-27
106IDL 5783 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [shortly after 1530-07-03?]
107IDL   49 Bona Sforza do [Ioannes DANTISCUS], Cracow, 1531-05-29
108IDL  632 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-05-29
109IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
110IDL 3511 Venceslaus [WILHARTICZ] do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1531-05-30
111IDL 3702 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1531-06-01
112IDL  636 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-06-02
113IDL  635 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-06-02
114IDL  637 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Speyer, 1531-06-03
115IDL  638 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-06-04
116IDL 3703 Georg SCHENCK van Tautenburg do Ioannes DANTISCUS, Vollenhove, 1531-06-08
117IDL  639 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Donauwörth, 1531-06-09
118IDL 4200 Georg von Hohenzollern der Fromme do Ioannes DANTISCUS, Ansbach, 1531-06-10
119IDL 3704 Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-06-11
120IDL  640 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Regensburg, 1531-06-11
121IDL 7012     Ioannes DANTISCUS do Mark LAURIJN, 1531-05-30 — 1531-06-11 List zaginiony
122IDL  641 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-06-12
123IDL 3512 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-06-12
124IDL 7132     Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Ghent (Gandavum), 1531-06-15 List zaginiony
125IDL  643 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1531-06-15
126IDL 6529     Ioannes DANTISCUS do Sigmund von HERBERSTEIN, Ghent (Gandavum), 1531-06-15 List zaginiony
127IDL  642 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Ghent (Gandavum), 1531-06-15
128IDL 3705 Brzetislaus von RISENBERG do Ioannes DANTISCUS, Rabí , 1531-06-16
129IDL 3514 Elisabeth DONCHE do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-06-19
130IDL 3513 Václav PROCEK do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1531-06-22
131IDL 3707 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1531-06-23
132IDL  644 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-06-26
133IDL  645 Mikołaj WOLSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-06-27
134IDL 3708 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-06-28
135IDL  646 Gonzalo PÉREZ do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1531-07-01
136IDL 3709 Brzetislaus von RISENBERG do Ioannes DANTISCUS, Rabí , 1531-07-02
137IDL 3710 Stanisław CYPSER do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-07-02
138IDL 5845 Georg von Hohenzollern der Fromme do Ioannes DANTISCUS, Ansbach, 1531-07-03
139IDL 5846 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1531-07-04
140IDL 6887     Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Ghent (Gandavum), after 1531-04-24 List zaginiony
141IDL  647 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-06
142IDL 4905 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Brussels, 1531-07-07
143IDL 3516 Arendt STURM do Ioannes DANTISCUS, Ghent (Gandavum), 1531-07-07
144IDL  649 Sigismundus de RUSSIS do Ioannes DANTISCUS, Bari, [1531]-07-07
145IDL 7013     Ioannes DANTISCUS do Arendt STURM, 1531-07-07 or shortly before List zaginiony
146IDL 3836 Isabel DELGADA do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, [1531]-07-11
147IDL 3518 Mathias HELD do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1531-07-12
148IDL 3517 Jan TARNOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-12
149IDL  650 Jan van FEVIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-07-14
150IDL 3711 Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-07-16
151IDL  652 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-07-17
152IDL  651 Jakub ZABRZEZIŃSKI do Ioannes DANTISCUS, Mons, 1531-07-17
153IDL 3242 Václav PROCEK do Ioannes DANTISCUS, České Budějovice (Budweis), 1531-07-19
154IDL 6545     Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Brussels, 1531-07-20 List zaginiony
155IDL 3519 Stanisław CYPSER do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-07-20
156IDL  654 Ioannes DANTISCUS do Sigmund von HERBERSTEIN, Brussels, 1531-07-20
157IDL  653 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Brussels, 1531-07-20
158IDL 4906 Ioannes DANTISCUS do Krzysztof SZYDŁOWIECKI, Brussels, 1531-07-20
159IDL  655 Jakub ZABRZEZIŃSKI do Ioannes DANTISCUS, Mons, 1531-07-21
160IDL  656 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-22
161IDL  658 Andrzej TĘCZYŃSKI (d. 1536) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-23
162IDL 5847 Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-07-24
163IDL  659 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-24
164IDL  660 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-25
165IDL  661 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-25
166IDL  662 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-07-25
167IDL 3520 Jan CHOJEŃSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-25
168IDL 3712 Stanisław CYPSER do Ioannes DANTISCUS, [Antwerp?], 1531-07-26
169IDL 3521 Mikołaj SZYDŁOWIECKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-07-26
170IDL 4185 Georg von Hohenzollern der Fromme do Ioannes DANTISCUS, Ansbach, 1531-07-31
171IDL  663 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1531-07]
172IDL 3823 Hernán CORTÉS do Ioannes DANTISCUS, México, 1531-08-01
173IDL 6395 Hernán CORTÉS do Ioannes DANTISCUS, México, 1531-08-04
174IDL  665 Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1531-08-06
175IDL 7281     Ioannes DANTISCUS do Isabel DELGADA, 1531-08-06 List zaginiony
176IDL  666 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-08-07
177IDL  667 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Klamm, 1531-08-10
178IDL  668 Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-08-12
179IDL  669 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-14
180IDL 3522 Johann REYNECK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1531-08-15
181IDL  671 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-08-16
182IDL  670 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-08-17
183IDL  846 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Grub, 1531-08-17
184IDL 3833 Isabel DELGADA do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, [1531]-08-17
185IDL 5848 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1531-08-18
186IDL  672 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-08-19
187IDL 3713 Albrecht CUON do Ioannes DANTISCUS, Avila, 1531-08-23
188IDL 3821 Hieronymus SAILER do Ioannes DANTISCUS, Avila, 1531-08-23
189IDL  674 Karel UUTENHOVE do Ioannes DANTISCUS, Ghent (Gandavum), 1531-08-25
190IDL  675 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, [Leuven (Lovanium)?], 1531-08-27
191IDL  676 Martin von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, Kulmsee (Chełmża), 1531-08-28
192IDL 7133     Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Brussels, 1531-08-29 List zaginiony
193IDL  677 Ioannes DANTISCUS do Sigmund von HERBERSTEIN, Brussels, 1531-08-29
194IDL 7029     Ioannes DANTISCUS do Wenzel BEYER, 1531, August List zaginiony
195IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
196IDL  679 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-09-03
197IDL 3524 Krzysztof SZYDŁOWIECKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-09-03
198IDL  678 Jan van der ZANDE do Ioannes DANTISCUS, Convent of Carthusians near Enghien, 1531-09-04
199IDL 5849 Philipp HOLKNER do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1531-09-04
200IDL 3525 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-09-04
201IDL  680 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-09-04
202IDL  681 Stanisław CYPSER do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-09-09
203IDL  682 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Wallendorf, 1531-09-11
204IDL 5788 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [1530-06-26 — 1530-07-30?]
205IDL  683 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 153[1]-09-16
206IDL  684 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-09-18
207IDL  685 Wenzel BEYER do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1531-09-19
208IDL  686 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-09-20
209IDL 5699 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-09-23
210IDL 6807     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, Brussels, 1531-09-23 List zaginiony
211IDL 5778 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels], [1531-08-22 — 1531-09-24]
212IDL   55 Ioannes DANTISCUS do Esteban Gabriel MERINO, Brussels, [1531-09-24 or shortly after]    (dedicatory letter)
213IDL  688 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Klamm, 1531-09-25
214IDL  687 Ioannes DANTISCUS do Ferdinand I of Habsburg, Brussels, 1531-09-25
215IDL  689 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-09-26
216IDL  690 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-09-29
217IDL 6766 Caspar URSINUS Velius do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1531, August/September]    (poetical letter)
218IDL 5767 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels], [ca. 1531-09-26]
219IDL 7135     Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Brussels, 1531-10-02 List zaginiony
220IDL  691 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-10-02
221IDL   33 Emanuel GANDUCIUS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1530-10-26 — 1531-10-02]
222IDL 7134     Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, 1531-10-02 List zaginiony
223IDL  692 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-10-04
224IDL 6024 Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-10-05
225IDL  693 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Speyer, 1531-10-06
226IDL 5983 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Brussels, 1531-10-07
227IDL 7030     Ioannes DANTISCUS do Mikołaj KRAPITZ jr., Brussels, 1531-10-07 List zaginiony
228IDL  694 Kasper MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Esztergom, 1531-10-08
229IDL  696 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1531-10-08
230IDL 5850 Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-10-09
231IDL  695 Ferdinand I of Habsburg do Ioannes DANTISCUS, Speyer, 1531-10-09
232IDL  697 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-10-12
233IDL  698 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-10-14
234IDL  699 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-10-15
235IDL 3715 Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-10-18
236IDL 3716 Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-10-21
237IDL 3526 Rutgerus RESCIUS do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-[10]-21
238IDL  700 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Brussels, 1531-10-22
239IDL  701 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Brussels, 1531-10-22
240IDL  702 Ioannes DANTISCUS do [Sigmund von HERBERSTEIN], Brussels, 1531-10-23
241IDL  703 Georg SCHENCK van Tautenburg do Ioannes DANTISCUS, Amsterdam, 1531-10-26
242IDL 6971     Ioannes DANTISCUS do Stanisław RZECZYCA & Quirinus GALLER, Brussels, 1531-10-26 List zaginiony
243IDL  704 Leonardus de NOGAROLA do Ioannes DANTISCUS, Cologne, 1531-10-28
244IDL 5851 Franz von DEMSTE do Ioannes DANTISCUS, Maastricht, 1531-10-28
245IDL 7021     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, shortly after 1531-10-08 List zaginiony
246IDL  705 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-10-29
247IDL 4909 [Ioannes DANTISCUS?] do Erasmus of Rotterdam, s.l., [1531-10]
248IDL 6789     Ioannes DANTISCUS do Alfonso de VALDÉS, [1531, Autumn ?] List zaginiony
249IDL 5852 Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Cologne, 1531-11-02
250IDL  708 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
251IDL 5882 Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Cornelis DE SCHEPPER & Ioannes DANTISCUS, Cracow, [1531]-11-05
252IDL  707 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
253IDL  453 Rutgerus RESCIUS do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), [1531]-11-07
254IDL  706 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-08
255IDL 5791 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], shortly before [1531?]-11-11
256IDL 5854 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-11-10
257IDL  710 Ioannes DANTISCUS do Ferdinand I of Habsburg, Brussels, 1531-11-10
258IDL  711 Sigismundus de RUSSIS do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1531-11-12
259IDL 6927     Ioannes DANTISCUS do Karel UUTENHOVE, [1531, end of October] List zaginiony
260IDL 7246     Ioannes DANTISCUS do Martin von ZEHMEN (CEMA), Brussels, 1531-11-13 List zaginiony
261IDL 5855 [Anton FUGGER?] do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1531-11-14
262IDL  712 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-11-19
263IDL  714 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do [Ioannes DANTISCUS], Cracow, 1531-11-22
264IDL  713 Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-11-22
265IDL 5856 Anton FUGGER do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1531-11-23
266IDL  717 Karel UUTENHOVE do Ioannes DANTISCUS, s.l., 1531-11-28
267IDL  715 Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-11-27
268IDL  716 Karel UUTENHOVE do Ioannes DANTISCUS, Ghent (Gandavum), 1531-11-28
269IDL 4019 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [ca. 1527-10-10?]
270IDL 5758 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1528-05-10 — 1528-07-26 or 1528-08-19 — 1528-12-14?]
271IDL 5777 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], [1531, autumn?]
272IDL 5782 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1526-09-18 — 1526-12-10 or 1527-01-26 — 1527-08-23 or 1527-10-18 — 1528-07-26 or 1528-08-19 — 1528-12-17 or 1529-04-20 — 1529-07-27 or 1529-08-12 — 1529-10-18 or 1529-11-05 — 1530-04-19 or 1530-06-26 — 1530-11-23 or 1530-12-19 — 1531-06-15 or 1531-06-30 — 1531-11-28 or 1531-12-12 — shortly before 1532-01-17]
273IDL 5786 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], [1531, autumn?]
274IDL 5795 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1526-09-18 — 1526-12-10 lub 1527-01-26 — 1527-08-23 lub 1527-10-18 — 1528-12-17 lub 1529-04-20 — 1529-07-27 lub 1529-08-12 — 1529-10-18 lub 1529-11-05 — 1530-04-19 lub 1530-06-26 — 1530-11-23 lub 1530-12-19 — 1531-06-15 lub 1531-06-30 — 1531-11-28 lub 1531-12-12 — 1532-01-17 lub 1532-04-06 — 1532-07-07]
275IDL   79 Iacobus ROBBIUS Aldenardus do Ioannes DANTISCUS, Ghent (Gandavum), [1531-11-28?]
276IDL 5779 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [1530-10 — 1530-11-22?]
277IDL 5754 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1526-09-18 — 1526-12-10 lub 1527-01-26 — 1527-08-23 lub 1527-10-18 — 1528-12-17 lub 1529-04-20 — 1529-07-27 lub 1529-08-12 — 1529-10-18 lub 1529-11-05 — 1530-04-19 lub 1530-06-26 — 1530-11-23 lub 1530-12-19 — 1531-06-15 lub 1531-06-30 — 1531-11-28 lub 1531-12-12 — 1532-01-17 lub 1532-04-06 — 1532-07-07]
278IDL 5761 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1526-09-18 — 1526-12-10 lub 1527-01-26 — 1527-08-23 lub 1527-10-18 — 1528-12-17 lub 1529-04-20 — 1529-07-27 lub 1529-08-12 — 1529-10-18 lub 1529-11-05 — 1530-04-19 lub 1530-06-26 — 1530-11-23 lub 1530-12-19 — 1531-06-15 lub 1531-06-30 — 1531-11-28 lub 1531-12-12 — 1532-01-17 lub 1532-04-06 — 1532-07-07]
279IDL   39 Ioannes DANTISCUS do Alfonso de VALDÉS, s.l., [1526-09-18 — 1526-12-10 lub 1527-01-26 — 1527-08-23 lub 1527-10-18 — 1528-12-17 lub 1529-04-20 — 1529-07-27 lub 1529-08-12 — 1529-10-18 lub 1529-11-05 — 1530-04-19 lub 1530-06-26 — 1530-11-23 lub 1530-12-19 — 1531-06-15 lub 1531-06-30 — 1531-11-28 lub 1531-12-12 — 1532-01-17 lub 1532-04-06 — 1532-07-07]
280IDL  718 Johann REYNECK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1531-11-29
281IDL 5853 Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Cologne, 1531-11-29
282IDL 7034     Hieronim ŁASKI do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1531-11 List zaginiony
283IDL  719 Philipp HOLKNER do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1531-11-30
284IDL 6251 Ioannes SECUNDUS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1531, autumn]    (poetical letter)
285IDL  720 [Clement VII] do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-01
286IDL  721 Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-12-02
287IDL 5857 Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1531-12-03
288IDL  722 Jan MECKLER do Ioannes DANTISCUS, Kulmsee (Chełmża), 1531-12-06
289IDL  724 Mikołaj KRAPITZ jr. do Ioannes DANTISCUS, Kulmsee (Chełmża), 1531-12-06
290IDL 4176 Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Ansbach, 1531-12-06
291IDL  723 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Paris, 1531-12-06
292IDL  725 Martin von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, Kulmsee (Chełmża), 1531-12-07
293IDL 7247     Ioannes DANTISCUS do Martin von ZEHMEN (CEMA), Brussels, 1531-12-07 List zaginiony
294IDL 7015     Ioannes DANTISCUS do Mark LAURIJN, shortly before 1531-12-17 List zaginiony
295IDL 7147     Ioannes DANTISCUS do Olbracht GASZTOŁD, 1531, before December 14 List zaginiony
296IDL  726 Olbracht GASZTOŁD do Ioannes DANTISCUS, Bielsk Podlaski, 1531-12-14
297IDL  727 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Chambéry, 1531-12-16
298IDL 7016     Ioannes DANTISCUS do Mark LAURIJN, shortly before 1531-12-17 List zaginiony
299IDL  728 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-12-17
300IDL 6300 Barbara KNOR do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1531-12-19
301IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
302IDL  730 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-12-24
303IDL  731 Jean CARONDELET do Ioannes DANTISCUS, s.l., 1531-12-26
304IDL 3523 Mikołaj KRAPITZ jr. do Ioannes DANTISCUS, Kulmsee (Chełmża), 1531-12-26
305IDL  574 Ioannes SECUNDUS do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1531-12-31
306IDL 6252 Ioannes SECUNDUS do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, [1531, autumn]    (poetical letter)
307IDL 6264 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, [1531]    (poetical letter)
308IDL  732 Ernst von Bayern do [Ioannes DANTISCUS?], s.l., [1531]
309IDL   38 Leonardus a TYSKH? do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1531?]