Liczba odwiedzin: 14390
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Indeksy pozostają w trakcie opracowywania. Aktualizacje są publikowane na bieżąco. Jedynie spisy nadawców i adresatów oraz miejsc nadania i odebrania listów a także miejsc napisania innych tekstów (z wyjątkiem wierszy) są kompletne.         >> więcej